17 Ålandsbilaga (3017r)

Denna blankett skall användas som komplettering till deklarationsdelen. På blanketten utreds de avdrag som endast gäller kommunalbeskattningen i Landskapet Åland.

Anvisningar för ifyllning följer med blanketten.

Använd e-tjänster

Skattedeklaration på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Logga in i tjänsten med dina egna nätbankkoder.