Fastighetsskatt – kontrollera beskattningsbeslutet och betala skatten

Anvisningarna gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Gör så här när du får fastighetsbeskattningsbeslutet

1

Spara fastighetsbeskattningsbeslutet

Du får beslutet och giroblanketterna med posten i mars – spara dem! Om du inte behöver korrigera något ska du tidsinställa betalningen i nätbanken eller beställa en e-faktura.

2

Korrigera uppgifterna i beslutet vid behov

Kontrollera uppgifterna i beslutet.

Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet som du får på våren 2019 grundar sig på situationen i början av året (1.1.2019).

Sista inlämningsdatum är 25.4.2019.

3

Betala skatten

Skatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2019. Betalningsanvisningar

Förfallodagarna för fastighetsskatten är 3.9.2019 och 15.10.2019.

Fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2019. Läs mer om ägande och besittning.

Makar lämnar en gemensam deklaration

Om du äger fastigheten tillsammans med din make räcker det att ni kompletterar och lämnar in den enas deklarationsdel.

Vanliga frågor

Du har fått ett nytt fastighetsbeskattningsbeslut om du själv har korrigerat uppgifterna på våren eller uppgifterna har korrigerats på Skatteförvaltningens initiativ. Ett korrigerat beskattningsbeslut har kunnat skapats t.ex. på grund av att du på inkomstskattedeklarationen har yrkat på avskrivningar av utgiftsrester på produktionsbyggnader. Du får nya giroblanketter för betalning av fastighetsskatten tillsammans med det korrigerade beskattningsbeslutet. Förfallodagarna för fastighetsskatten är 3.9 och 15.10.2019. Se närmare anvisningar för betalning

Kontrollera byggnadsuppgifterna. Flera kommuner har granskat byggnaderna i området och anmält ändringar. Ändringar i byggnadsuppgifterna inverkar på fastighetsskatten.

Den kommunala fastighetsskatteprocentsatsen kan också ha ändrats sedan året innan.

Se: Fastighetsskatteprocenter per kommun 2019 (xls)

Anmäl inte fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi får dem från Lantmäteriverket.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet först på våren 2020. I beslutet ingår även uppgifter om den fastighet du köpt. Betalningsdagarna för fastighetsskatten är på hösten 2020.

Om det finns flera köpare (två eller fler) ska du kontrollera ägarandelarna i fastighetsbeskattningsbeslutet våren 2020.

Du ansvarar för betalningen av fastighetsskatten eftersom du ägde fastigheten 1.1.2019.

Om du i köpebrevet kommit överens med säljaren om betalning av fastighetsskatten är det fråga om ett bilateralt avtal mellan er.

Anmäl inte de förändrade fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi får information om fastighetsförändringarna från Lantmäteriverket.

Om du fortfarande äger fastigheten är du som fastighetsägare fastighetsskattskyldig. Fastighetsbeskattningen för 2019 fastställs enligt situationen 1.1.2019.

Anmäl ändring av fastighetens användningsändamål till stadigvarande bostad på våren 2020.

Fastighetsbeskattningen för 2019 fastställs enligt situationen 1.1.2019. Om fastighetens användningsändamål ändras under 2019 inverkar det på fastighetsbeskattningen först 2020.

Vi kontrollerar med Befolkningsregistercentralen om fastigheten är i bostadsbruk. Glöm inte att göra adressändring.

Kontrollera vad som betraktas som en stadigvarande bostad om du äger andra bostäder.