Fastighetsskatt – kontrollera beskattningsbeslutet och betala skatten

Anvisningarna gäller såväl privatpersoner som företags- och samfundskunder.

Som fastighetsägare får du årligen ett fastighetsbeskattningsbeslut och du betalar även fastighetsskatt. Med fastigheter avses till exempel en tomt med eventuella byggnader – såsom ett egnahemshus – eller ett markområde med en sommarstuga.

Gör så här när du får fastighetsbeskattningsbeslutet

1

Kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet och giroblanketterna i mars.

Kontrollera uppgifterna som utgör grunden för fastighetsbeskattningsbeslutet.

Om uppgifterna är korrekta behöver du inte göra någonting.

Spara beslutet och giroblanketterna för betalningen.

2

Korrigera uppgifterna i beslutet vid behov

Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet som du får på våren 2018 grundar sig på situationen i början av året (1.1.2018).

 • Om du lämnar en korrigeringsbegäran som sedan godkänns, får du ett nytt beslut före fastighetsskattens första förfallodag.
 • Om det finns odeklarerade uppgifter från längre tillbaka i tiden än från år 2018 ska du begära omprövning.

Om du inte får ett nytt beslut före förfallodagen ska du betala fastighetsskatten med uppgifterna på den giroblankett som du fick i mars.

Kontrollera och anmäl de ändringar som har skett år 2017 i fastighetsuppgifterna på våren 2018 i tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

3

Betala skatten

Skatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2018. Betalningsanvisningar.

Förfallodagarna för fastighetsskatten är 3.9.2018 och 15.10.2018.

Exempel: Du har renoverat och dragit in el till din sommarstuga våren 2017. Vänta på att du får ditt fastighetsbeskattningsbeslut i mars 2018. Lämna uppgifterna då i tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet eller på en pappersblankett. Om din korrigeringsbegäran godkänns får du ett nytt beslut före fastighetsskattens första förfallodag. Betala skatten senast på förfallodagen.

Har uppgifterna om din fastighet förändrats?

Anmäl själv sådana här förändringar:

De här uppgifterna får vi från annat håll – kontrollera dem ändå

 • fastighetsköp
  • Anmäl inte köp som du har gjort år 2017. Vi får uppgifterna från andra myndigheter.
 • fastigheter som har getts som gåva
 • fastighetsförrättningar
  • till exempel styckningar, klyvningar och ägobyten
 • byggande och renovering
  • Andra myndigheter ger oss uppgifter om nya byggnader och ändringar i byggnaderna för vilka byggnadslov har sökts.
  • Kontrollera själv byggnadernas färdighetsgrad.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken