Från utlandet till Finland

Många faktorer inverkar på din beskattning om du flyttar från utlandet till Finland. Boendet och längden på vistelsen i Finland och i synnerhet om du flyttar permanent eller tillfälligt till Finland är de faktorer som inverkar allra mest på din beskattning.

Den finländska inkomstbeskattningen omfattar två olika typer skattskyldighet: allmän och begränsad skattskyldighet. En person som bor i Finland är allmänt skattskyldig och en person som bor utomlands är begränsat skattskyldig. Likaså är alla personer som stannar över sex månader i Finland allmänt skattskyldiga. I regel betalar allmänt skattskyldiga skatt till Finland för inkomster från såväl Finland som utlandet (global skattskyldighet). Begränsat skattskyldiga betalar skatt till Finland endast för sina inkomster från Finland.

Förutom längden på vistelsen inverkar även andra faktorer på beskattningen av en person som kommer från utlandet till Finland.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken