Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Från utlandet till Finland

Om du vistas i Finland i över 6 månader ska du betala skatt till Finland för alla de inkomster du får från Finland eller utlandet. Du är alltså allmänt skattskyldig såsom alla som bor i Finland.

Om du bor i utlandet ska du betala skatt till Finland endast för de inkomster du får från Finland. Du är alltså begränsat skattskyldig.

Till Finland för att arbeta

När du kommer från utlandet för att arbeta i Finland påverkar längden av din vistelsetid i Finland beskattningen och om din arbetsgivare är ett finländskt eller ett utländskt företag.

Skattenummer

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller på ett varv. Läs anvisningarna om hur kan du få ett skattenummer och registrera det. 

Personbeteckning

Personbeteckningar beviljar utöver Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata också Skatteförvaltningen och Migrationsverket.

Personer från Ukraina som ges tillfälligt skydd

En person som ansöker om tillfälligt skydd får rätt att arbeta genast när hen har lämnat ansökan hos polisen eller gränsmyndigheten. 

Studier i Finland

Om du är en utländsk student eller praktikant beskattar Finland i regel inte de inkomster som du får utanför Finland. Om du får inkomster från en finländsk arbetsgivare betalar du skatt för dina inkomster i Finland.

Pension från utlandet

Om du bor i Finland och får pension från utlandet, avgör i allmänhet skatteavtalet mellan Finland och källstaten för pensionen hur beskattningen verkställs. Du ska alltid deklarera pensionen i den finländska skattedeklarationen.

Dividender och värdepapper

Utländska överlåtelsevinster från värdepapper beskattas normalt endast i Finland. Däremot tas i regel källskatt ut på utländska dividender utomlands. Den avräknas från den finländska skatten.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 12.3.2024