Placeringar

Försäljningsvinster och dividender beskattas som kapitalinkomst. Skatteprocenten för kapitalinkomster är 30 % upp till 30 000 euro och därefter 34 %. Kostnader och försäljningsförluster får dras av vid beskattningen.

Med placering avses exempelvis förvärv av och handel med aktier, fondandelar och fastigheter i syfte att uppnå vinst.

Försäljningsvinst beskattas som kapitalinkomst 

Försäljningsvinst på placeringar beskattas som kapitalinkomst. Skatteprocenten för kapitalinkomster är 30. På kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro ska man betala 34  % i skatt.

En försäljningsförlust dras av från kapitalinkomster

Försäljningsförluster avdras från alla kapitalinkomster. Om du inte alls har kapitalinkomster eller om summan av dina kapitalinkomster är mindre än de försäljningsförluster som ska dras av, kan avdrag göras under de följande fem åren. Du kan inte få underskottsgottgörelse i beskattningen av förvärvsinkomster på basis av överlåtelseförlust.

Försäljningsvinsten är skattefri, om försäljningspriserna uppgår till högst 1 000 euro

Om försäljningspriserna under ett kalenderår uppgår till högst 1 000 euro, är försäljningsvinsten skattefri. Det samma gäller en försäljningsförlust: förlusten kan inte dras av om anskaffningspriset på den egendom som har sålts under året totalt har uppgått till högst 1 000 euro.

Om banken tar ut källskatt, är denna redan den slutliga skatten

Om banken i fråga om en placering (exempelvis bankdepositioner) tar ut källskatt på ränteinkomst (30 procent), är denna redan den slutliga skatten. Dessa typer av depositioner behöver således inte anmälas till Skatteförvaltningen.

Överskott från andelslag

Överskott som ett andelslag betalar ut till privatpersoner utgör till 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och till 75 procent skattefri inkomst upp till ett sammanlagt belopp på 5 000 euro per år. Om det överskott från andelslag som du fått överskrider 5 000 euro är 85 procent av den överskridande delen skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst.