Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Placeringar

Med placering avses sådan handel med exempelvis värdepapper vars syfte är att inbringa vinst. Placeringar inbringar penningmedel exempelvis i form av försäljningsvinst, dividendinkomst och avkastning av fondandelar.

Du betalar i regel kapitalinkomstskatt och i vissa fall förvärvsinkomstskatt på dina inkomster av placeringar. En del av dividendinkomsten är skattefri. På förvärvsinkomster gäller däremot: ju mer du tjänar desto mera skatt betalar du. I din beskattning kan du dra av kostnader och förluster som hänför sig till dina placeringar.

Skattesats för kapitalinkomst

Skattesats för kapitalinkomst
upp till 30 000 euro 30%
delen som överskrider 30 000 euro 34%

Ange uppgifterna om dina placeringar

Har du fått inkomster av dina placeringar eller gjort förlust? Kom ihåg att deklarera dem till Skatteförvaltningen.

Betala skatt på placeringsinkomster

Du ska betala skatt på de inkomster du har fått av dina placeringar. Se anvisningarna för att betala skatten.

Aktieförsäljning

Läs mer om detaljer kring beskattning av aktieförsäljning. Visste du exempelvis att du kan använda presumtiv anskaffningsutgift vid beräkningen av vinst?

Dividender

Läs mer om hur dividender beskattas. De principer som tillämpas på dividender från noterade bolag eller onoterade bolag och på utländska dividender skiljer sig lite från varandra.

Aktiesparkonto

Har du redan bekantat dig med aktiesparkontot? Med hjälp av det kan du handla med aktier utan att genast betala skatt på intäkterna.

Placeringsfondsandelar

Känner du till principerna för beskattningen av fondplacering? Läs mer om förfaranden som tillämpas på placeringsfondsandelar.

Sidan har senast uppdaterats 5.9.2022