Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Dödsboets skatteärenden

Efter att en anhörig avlidit kan dödsboet ha många olika slag av skatteärenden att sköta, ärenden som arvlåtaren själv ansvarat för under sin livstid.

Delägarna i ett dödsbo har ett gemensamt ansvar för dödsboets skatter fram till avvittringen (att bodelningen verkställts). Dödsbodelägare är arvingarna, universaltestamentstagarna och änklingen eller änkan – på basis av giftorätt. Delägarna ska sköta dödsboets skatteärenden tills tillgångarna i boet har skiftats (delats) och dödsboet avslutats.

Om du enligt testamente endast ärver en viss egendom är du inte delägare i dödsboet.

Dessa sidor hjälper och stödjer dig i och ger anvisningar om hur du ska sköta dödsboets ärenden och de mest typiska skatteärendena.

Sidan har senast uppdaterats 28.5.2024