Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteåterbäring till ett dödsbo och betalning av kvarskatt

Ett dödsbo kan få skatteåterbäring eller bli tvingen att betala kvarskatt. Vi betalar skatteåterbäringen på dödsboets konto eller som betalningsanvisning via en bank.

Skatteåterbäring till ett dödsbo

Vi betalar in ett dödsbos skatteåterbäring på dess bankkonto om vi känner till kontonumret.

Så här anmäler du ett kontonummer för dödsboets skatteåterbäring

Kontrollera också datumen då du senast ska anmäla kontonumret
Observera att dödsbon oftast ska anmäla kontonumret på en pappersblankett och i god tid.

Utbetalningsdagarna för skatteåterbäring

Skatteåterbäring som betalningsanvisning

Om vi inte har mottagarens kontonummer betalas skatteåterbäringen som en betalningsanvisning, det vill säga som en penningförsändelse via Nordea. Skatteförvaltningen kan inte dela ut skatteåterbäringen till dödsboets delägare.

När du har fått betalningsanvisningen kan du välja mellan två alternativ:

A. Om dödsboet har ett FO-nummer och ombudet en Suomi.fi-fullmakt ska du anmäla kontonumret i MinSkatt.

Skatteåterbäringen har redan överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning. Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Tidsfristen börjar från datumet i betalningsavin. Inom cirka en vecka efter denna tidsfrist får du skatteåterbäringen på det konto som du har anmält.

Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

B. Lös in betalningsanvisningen på Nordeas kontor.

Läs närmare anvisningar i betalningsanvisningsbrevet och på Nordeas webbplats

Observera beträffande betalningsanvisningen

  • Om skatteåterbäringen är mindre än 15 euro betalas den inte ut som betalningsanvisning. Om du vill lösa in återbäringen på banken ska du kontakta Skatteförvaltningen.
  • Nordea skickar en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Adressen ska vara i Finland för att få betalningsanvisningen.
  • Om dödsboets skatteåterbäring överstiger 1 700 euro betalar Skatteförvaltningen återbäringen i första hand endast in på ett konto. Återbäringen betalas som betalningsanvisning endast om du ber om det.

Betala kvarskatten i nätbanken

Uppgifter om kvarskatten visas i beskattningsbeslutet. Betala dödsboets kvarskatt i nätbanken enligt uppgifterna på giroblanketterna.

I MinSkatt går det att betala kvarskatten endast när dödsboet har ett FO-nummer och ombudet en Suomi.fi-fullmakt att sköta dödsboets skatteärenden.

Läs mer om kvarskatt

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023