Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utgifter för förvärv av inkomst

I de skattekort för 2024 som skickas vid årsskiftet ingår inte utgifter för förvärvande av löneinkomster, till exempel avdrag för arbetsrum. Om dina utgifter för förvärvande av löneinkomster överstiger 750 euro för 2024 kan du göra ett nytt skattekort, det vill säga ett ändringsskattekort. Läs anvisningarna om skattekort.

Med utgifter för förvärv av inkomst avses kostnader som du haft för att få dina löneinkomster. Sådana kostnader är t.ex. kostnader för arbetsrum, egna verktyg och facklitteratur.

Kostnaderna för förvärv av inkomst dras av från löneinkomsterna, och de minskar beloppet av beskattningsbar förvärvsinkomst. Om du har löneinkomster beviljas du automatiskt avdraget på 750 euro. Skatteförvaltningen gör avdraget för dig. Avdraget kan dock inte vara större än din löneinkomst.

Om dina kostnader för förvärv av inkomst överstiger 750 euro under året, ska du själv ange dem i sin helhet. Dra inte av självriskandelen.

Så här deklarerar du avdraget för förvärv av inkomst

Vilka kostnader kan jag få avdrag för?

Du kan få avdrag för förvärv av inkomst för

Du får inte avdrag för dessa kostnader

Övriga kostnader för förvärv av inkomster som du får dra av vid beskattningen

Du får dra av medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor som kostnader för att förvärva inkomst. Vi får i regel uppgifterna om dina medlemsavgifter direkt från fackförbunden och arbetslöshetskassorna. Kontrollera i din förhandsifyllda skattedeklaration att uppgifterna är rätt. Om du själv sköter betalningen av medlemsavgifterna ska du ange dem på skattedeklarationen när du får den hem för kontroll.

Också resor mellan bostaden och arbetsplatsen är avdragbara kostnader i beskattningen. Dessa kostnader ska du själv deklarera.

Sidan har senast uppdaterats 13.5.2024