Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Fordonskatt tas ut årligen, och den hör till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) ansvarsområde. Betala fordonskatt för Traficom.

Ändringar i bilbeskattningen

Riksdagen har godkänt lagändringar i bilbeskattningen. Ändringar träder i kraft 1.1.2021. Läs mer om ändringar.

Du kan inte ännu lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt. Bilskattedeklarationen överförs till MinSkatt i början av år 2021. Lämna bilskattedeklaration i webbtjänsten för bilskattedeklarationer.

Jag för in ett fordon i Finland

När du för in ett begagnat fordon i Finland

Hur lämnar du ansökan om bilskatteåterbäring till personer med funktionsnedsättning?

Bilskatteåterbäring till personer med funktionsnedsättning

Skattefri användning av fordon

Tillfälligt skattefri användning

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder (webbplats för företagskunder)