Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Skatten gäller alla person- och paketbilar, bussar (under 1 875 kg), motorcyklar och andra fordon i kategori L (t.ex. fyrhjulingar) som registreras eller tas i bruk för första gången i Finland.

Hur stor är bilskatten?

Beloppet pä bilskatten

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder (webbplats för företagskunder)

Skattefri användning av fordon

Tillfälligt skattefri användning

Sökande av ändring

Sökande av ändring i bilskatt

Nyckelord: