Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

I Finland uppbärs bilskatt på alla de fordon som första gången registreras eller tas i bruk i Finland, dvs. person- och paketbilar, bussar, motorcyklar och andra fordon i klass L (bl.a. fyrhjulingar).

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Lämna en anmälan om ibruktagande och deklarera bilskatten i MinSkatt

Fordonskatt

Fordonskatt tas ut årligen, och den hör till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) ansvarsområde. Betala fordonskatt för Traficom.

RÄTTELSE AV BESKATTNINGEN AV RENODLADE ELBILAR OCH VÄTEBILAR 

Den 1 januari 2022 trädde en lagändring i kraft enligt vilken bilskattesatsen är 0 för de nya person- och paketbilar som drivs uteslutande med el eller väte. Nollskattesatsen tillämpas på de el- och vätedrivna bilar som tagits i bruk den 1 oktober 2021 eller senare. 

I anslutning till lagändringen rättar vi den bilskatt som betalats på dessa cirka 3 000 bilar för tiden mellan den 1 oktober och 31 december 2021. Beloppet som återbetalas är sammanlagt cirka 4 miljoner euro. 

Behandlingen av rättelserna inleds under våren. Syftet är att behandla färdigt de flesta rättelser före utgången av juni 2022. 

Rättelserna gäller i första hand nya fordon där det registrerade ombudet vanligtvis har rätt att söka ändring i stället för den som köpt fordonet. Om nedsättningen av skatten gäller ett nyköpt fordon och nedsättningen inte har beaktats i samband med bilaffären, kan bilköparen fråga säljaren om återbetalning av den överdebiterade bilskatten. 

Hur stor är bilskatten?

Bilskatteräknare och beloppet på bilskatten

Lämna en anmälan om ibruktagande och deklarera bilskatten

Så här lämnar du en anmälan om ibruktagande och deklarerar bilskatten.

Betala bilskatt

Så här betalar du bilskatt

Ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada

Så här ansökar du om återbäring av bilskatt på grund av skada.

Skattefri användning av fordon

Skattefri användning av fordon

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 30.3.2022