Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Skatten gäller alla person- och paketbilar, bussar (under 1 875 kg), motorcyklar och andra fordon i kategori L (t.ex. fyrhjulingar) som registreras eller tas i bruk för första gången i Finland.

Fordonskatt, som tas ut årligen, hör till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) ansvarsområde.

Hur stor är bilskatten?

Beloppet pä bilskatten

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder (webbplats för företagskunder)

Skattefri användning av fordon

Tillfälligt skattefri användning

Sökande av ändring

Sökande av ändring i bilskatt

Du kan inte ännu lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt. Bilskattedeklarationen överförs till MinSkatt i början av år 2021.