Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Fordonskatt

Fordonskatt tas ut årligen, och den hör till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) ansvarsområde. Betala fordonskatt för Traficom.

Du kan inte ännu lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt. Bilskattedeklarationen överförs till MinSkatt i början av år 2021. Lämnä bilskattedeklaration i webbtjänsten för bilskattedeklarationer.

Hur stor är bilskatten?

Beloppet pä bilskatten

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder (webbplats för företagskunder)

Skattefri användning av fordon

Tillfälligt skattefri användning

Hur lämnar du ansökan om bilskatteåterbäring till personer med funktionsnedsättning?

Bilskatteåterbäring till personer med funktionsnedsättning