Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

I Finland uppbärs bilskatt på alla de fordon som första gången registreras eller tas i bruk i Finland, dvs. person- och paketbilar, bussar, motorcyklar och andra fordon i klass L (bl.a. fyrhjulingar).

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Lämna en anmälan om ibruktagande och deklarera bilskatten i MinSkatt

Fordonskatt

Fordonskatt tas ut årligen, och den hör till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) ansvarsområde. Betala fordonskatt för Traficom.

BEFRIELSE FRÅN BILSKATT FÖR RENODLADE ELBILAR

Regeringen har lämnat en proposition den 14 oktober 2021 om att renodlade elbilar befrias från bilskatt. Enligt propositionen avses befrielsen från bilskatt gälla de person- och paketbilar vars koldioxidutsläpp är noll och som beskattas från och med den 1 oktober 2021.

Regeringen föreslår att kunden inte ska behöva lämna en separat omprövningsbegäran utan att Skatteförvaltningen för de bilar som har beskattats mellan den 1 oktober och 31 december 2021 betalar tillbaka bilskatten utan någon separat ansökan. Elbilar ska alltså anmälas till beskattning såsom tidigare.

Läs mera:

Regeringens proposition RP 176/2021 rd

Vero.fi nyhet 25.10.2021

Hur stor är bilskatten?

Bilskatteräknare och beloppet på bilskatten

Lämna en anmälan om ibruktagande och deklarera bilskatten

Så här lämnar du en anmälan om ibruktagande och deklarerar bilskatten.

Betala bilskatt

Så här betalar du bilskatt

Ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada

Så här ansökar du om återbäring av bilskatt på grund av skada.

Skattefri användning av fordon

Skattefri användning av fordon

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.