Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Skatten gäller alla person- och paketbilar, bussar (under 1 875 kg), motorcyklar och andra fordon i kategori L (t.ex. fyrhjulingar) som registreras eller tas i bruk för första gången i Finland.

Hur stor är bilskatten?

Beloppet pä bilskatten

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder (webbplats för företagskunder)

Skattefri användning av fordon

Tillfälligt skattefri användning

Sökande av ändring

Sökande av ändring i bilskatt

Hur lång tid tar det att få ett bilbeskattningsbeslut?

Vi handlägger deklarationen och fattar ett bilbeskattningsbeslut så snart som möjligt. Vi handlägger deklarationer i den ordning de kommer in.

Efter att vi har handlagt din deklaration får du ett e-postmeddelande om bilbeskattningsbeslutet. Du får beslutet senare också per post.

Rätten att skattefritt använda fordonet går ut på förfallodagen för bilskatten, varför du bör betala bilskatten före förfallodagen med de uppgifter som finns i beslutet. Därefter kan du registrera fordonet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken