Bilskatt – när du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

I Finland uppbärs bilskatt på alla de fordon som första gången registreras eller tas i bruk i Finland, dvs. person- och paketbilar, bussar, motorcyklar och andra fordon i klass L (bl.a. fyrhjulingar).

Du måste betala bilskatt när

  • du för in ett fordon från utlandet och registrerar det i Finland
  • du köper ett oregistrerat fordon i Finland och registrerar det för första gången i Finland
  • du tar ett fordon i bruk, om användningen av fordonet inte är befriad från bilskatt.

Lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt

Fordonskatt

Fordonskatt tas ut årligen, och den hör till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) ansvarsområde. Betala fordonskatt för Traficom.

Hur stor är bilskatten?

Se mera om beloppet pä bilskatten

Deklarera bilskatten

Så här deklarerar du bilskatten.

Betala bilskatt

Så här betalar du bilskatt

Ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada

Så här ansökar du om återbäring av bilskatt på grund av skada.

Skattefri användning av fordon

Skattefri användning av fordon

Företagskunder

Bilbeskattning av företagskunder