Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar

Med handläggningstid avses den tid som börjar när en anmälan, deklaration eller ansökan kommer in till Skatteförvaltningen. Handläggningstiden påverkas väsentligen av om vi måste be dig om tilläggsuppgifter för din anmälan, deklaration eller ansökan.

Uppföljning av behandlingsläget i MinSkatt

I MinSkatt kan du följa upp hur behandlingen av en anmälan, deklaration eller ansökan framskrider om du har skickat någon av följande:

 • ansökan om förhandsavgörande
 • ansökan om skriftlig handledning i momsbeskattningen
 • ansökan om återbäring av bilskatt på grund av skada
 • ansökan om rätt till återbäring av bilskatt på grund av skada
 • omprövningsbegäran (andra omprövningsbegäranden förutom arvsbeskattningen i Finland)
 • ansökan om dispens för förluster
 • ansökan om återbäring av överlåtelseskatt.

Välj i MinSkatt först fliken Kontakt och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du sedan välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

I MinSkatt visas som status för behandlingen av deklarationen eller ansökan Har tagits emot, Under behandling, Väntar på tilläggsutredning eller Färdig. Statuset kan också vara Ogrundad om vi har återkallat en ogrundad anmälan, deklaration eller ansökan. I fråga om förhandsavgöranden kan statuset också vara Har återtagits.

Förväntad handläggningstid

Den förväntade handläggningstiden är en bedömning av den nuvarande genomsnittliga handläggningstiden för en anmälan, deklaration eller ansökan.

Momsbeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Momsdeklaration: 1 vecka
 • Momsdeklaration, fall som kräver tilläggsutredningar: 12 veckor
 • Skriftlig handledning: 9 veckor

Handläggningen av momsdeklarationer som kräver ytterligare utredning är för tillfället överbelastad. Vi beklagar de olägenheter detta medför för kunderna.

Bilbeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Fordonspecifik bilskattedeklaration: 2–4 veckor. Om beskattningsvärdet på fordonet måste fastställas manuellt kan behandlingstiden bli flera veckor längre.
 • Ansökan om återbäring av bilskatt på grund av kroppsskada: 4–8 veckor
 • Ansökan om återbäring av bilskatt: 4–8 veckor. Om beskattningsvärdet på fordonet måste fastställas manuellt kan behandlingstiden bli flera veckor längre.
 • Ansökan för utredning av stadigvarande boningsort och Ansökan om förlängning av den maximala tiden för bilskattefri användning: 1–3 veckor
 • Anmälan om skattefri användning (annan specifik användning): 1–2 veckor
 • Ansökan om att bli registrerat bilskatteombud: 4–8 veckor

Förhandsavgörande

Handläggningen av förhandsavgörande är för tillfället överbelastad. Den förväntade handläggningstiden är 8–11 veckor. Du kan också kontrollera behandlingstiden för ditt förhandsavgörande i MinSkatt.

Ansökningsärenden

Förväntad handläggningstid

 • Ansökan om dispens för att dra av förluster: 4 veckor
 • Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt: privatpersoner 6–8 mån., samfund 12–18 mån.
 • Överlåtelseskatt, Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning: privatpersoner och samfund 1 mån
 • Ansökan om att korrigera användning av en betalning eller återbäring 1–2 månader
 • Ansökan om befrielse från skatt 2–4 månader
 • Ansökan om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta 1–4 månader

Gåvobeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Gåvoskattebeslut: 2–8 månader – i vissa fall kan du få beslutet inom några dagar eller veckor
 • Förhandsavgörande: 8 veckor

Återbäringar av källskatt, Påförande av källskatt, Återbäringar av förskottsinnehållning (personkunder)

Förväntad handläggningstid

 • 6-12 månader

Begäran om betalningsarrangemang

Förväntad handläggningstid

 • 1 vecka

Omprövningsbegäranden

Förväntad handläggningstid

 • Inkomstbeskattningen, privatpersoner: 80 % mindre än 10 månader          
 • Inkomstbeskattning, samfundskunder: 90 % mindre än 10 månader          
 • Fastighetsbeskattning: 90 % mindre än 12 månader
 • Arvs- och gåvobeskattning: 80 % mindre än 6 månader
 • Moms: 75 % mindre än 12 månader
 • Arbetsgivarprestationer: 90 % mindre än 12 månader
 • Registrering: 80 % mindre än 2 månader
 • Punktskatter: 90 % mindre än 10 månader
 • Överlåtelseskatt: 90 % mindre än 10 månader
 • Källskatt: 60 % mindre än 10 månader
 • Bilbeskattningen: 90 % mindre än 8 månader
 • Förseningsavgifter: 90 % mindre än 10 månader

Arvsskatt

Förväntad handläggningstid

 • Arvsbeskattningsbeslutet: 6–12 månader
 • Förhandsavgörande: 8 veckor

Registrering

Om företaget redan har ett FO-nummer kan du anmäla företaget till Skatteförvaltningens register eller ansöka om att bli avregistrerad i MinSkatt.

Du kan också grunda ditt företag och få ett FO-nummer i MinSkatt om företaget inte behöver införas i handelsregistret. Aktiebolag och andra samfund ska alltid registreras i handelsregistret. Därför ska de grundas i Företags- och organisationssystemet (ytj.fi).

Om du gör registreringen i Företags- och organisationssystemet behandlas din anmälan först på Patent- och registerstyrelsen. Anmälan kommer först därefter till Skatteförvaltningen för behandling.

Förväntad handläggningstid

 • Registreringar och ändringar i MinSkatt: 3 veckor
 • Den förväntade handläggningstiden omfattar också handläggningstiden på PRS.

Inkomstbeskattning, privat personer

Förväntad handläggningstid

 • Skattekort: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Ändring av förskottsskatt: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett

Inkomstbeskattning, Rörelseidkare och yrkesutövare (firmor), öppna bolag, kommanditbolag

Förväntad handläggningstid

 • Skattekort: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Ändring av förskottsskatt: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Förhandsavgörande: 6 veckor

Inkomstbeskattning, samfund

Förväntad handläggningstid

 • Ansökan om förskottsskatt: 1–2 dagar i e-tjänsten MinSkatt
Sidan har senast uppdaterats 25.6.2024