Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar

Med handläggningstid avses den tid som börjar när en anmälan, deklaration eller ansökan kommer in till Skatteförvaltningen. Handläggningstiden påverkas väsentligen av om vi måste be dig om tilläggsuppgifter för din anmälan, deklaration eller ansökan.

Förväntad handläggningstid

Den förväntade handläggningstiden är en bedömning av den nuvarande genomsnittliga handläggningstiden för en anmälan, deklaration eller ansökan.

Momsbeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Momsdeklaration: 1 vecka
 • Momsdeklaration, fall som kräver tilläggsutredningar: 9 veckor
 • Skriftlig handledning: 9 veckor

Handläggningen av momsdeklarationer som kräver ytterligare utredning är för tillfället överbelastad. Vi beklagar de olägenheter detta medför för kunderna.

Bilbeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Fordonspecifik bilskattedeklaration: 2–4 veckor
 • Ansökan om återbäring av bilskatt på grund av kroppsskada: 2–3 månader
 • Ansökan om återbäring av bilskatt: 2–3 månader
 • Ansökan för utredning av stadigvarande boningsort och Ansökan om förlängning av den maximala tiden för bilskattefri användning: 3–5 veckor
 • Anmälan om skattefri användning (annan specifik användning): 3–4 veckor
 • Ansökan om att bli registrerat bilskatteombud: 4 veckor

Handläggningen av de bilskattedeklarationer och ansökningar om återbäring för vilka behövs manuell värdering har för tillfället hopat sig. Vi beklagar de olägenheter detta medför för kunderna.

Förhandsavgörande

Den förväntade handläggningstiden är cirka 4-8 veckor. Du kan också kontrollera behandlingstiden för ditt förhandsavgörande i MinSkatt.

Ansökningsärenden

Förväntad handläggningstid

 • Ansökan om dispens för att dra av förluster: 4 veckor
 • Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt: privatpersoner 6–8 mån., samfund 12–18 mån.
 • Överlåtelseskatt, Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning: privatpersoner och samfund 1 mån
 • Ansökan om att korrigera användning av en betalning eller återbäring 1–2 månader
 • Ansökan om befrielse från skatt 6–9 månader
 • Ansökan om avstående från uppbörd av dröjsmålsränta 7–10 månader

Gåvobeskattning

Förväntad handläggningstid

 • Gåvoskattebeslut: 2–8 månader – i vissa fall kan du få beslutet inom några dagar eller veckor
 • Förhandsavgörande: 8 veckor

Återbäringar av källskatt, Påförande av källskatt, Återbäringar av förskottsinnehållning (personkunder)

Förväntad handläggningstid

 • 6-12 månader

Begäran om betalningsarrangemang

Förväntad handläggningstid

 • 1 vecka

Omprövningsbegäranden

Förväntad handläggningstid

 • Inkomstbeskattningen, privatpersoner: 80 % mindre än 10 månader          
 • Inkomstbeskattning, samfundskunder: 90 % mindre än 10 månader          
 • Fastighetsbeskattning: 90 % mindre än 12 månader
 • Arvs- och gåvobeskattning: 80 % mindre än 6 månader
 • Moms: 75 % mindre än 12 månader
 • Arbetsgivarprestationer: 90 % mindre än 12 månader
 • Registrering: 80 % mindre än 2 månader
 • Punktskatter: 90 % mindre än 10 månader
 • Överlåtelseskatt: 90 % mindre än 10 månader
 • Källskatt: 60 % mindre än 10 månader
 • Bilbeskattningen: 90 % mindre än 8 månader
 • Förseningsavgifter: 90 % mindre än 10 månader

Arvsskatt

Förväntad handläggningstid

 • Arvsbeskattningsbeslutet: 6–12 månader
 • Förhandsavgörande: 8 veckor

Registrering

Om företaget redan har ett FO-nummer kan du anmäla företaget till Skatteförvaltningens register eller ansöka om att bli avregistrerad i MinSkatt.

Du kan också grunda ditt företag och få ett FO-nummer i MinSkatt om företaget inte behöver införas i handelsregistret. Aktiebolag och andra samfund ska alltid registreras i handelsregistret. Därför ska de grundas i Företags- och organisationssystemet (ytj.fi).

Om du gör registreringen i Företags- och organisationssystemet behandlas din anmälan först på Patent- och registerstyrelsen. Anmälan kommer först därefter till Skatteförvaltningen för behandling.

Förväntad handläggningstid

 • Registreringar och ändringar i MinSkatt: 3 veckor
 • Den förväntade handläggningstiden omfattar också handläggningstiden på PRS.

Inkomstbeskattning, privat personer

Förväntad handläggningstid

 • Skattekort: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Ändring av förskottsskatt: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett

Inkomstbeskattning, Rörelseidkare och yrkesutövare (firmor), öppna bolag, kommanditbolag

Förväntad handläggningstid

 • Skattekort: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Ändring av förskottsskatt: 1–3 dagar i e-tjänsten MinSkatt, 1–2 veckor med en pappersblankett
 • Förhandsavgörande: 6 veckor

Inkomstbeskattning, samfund

Förväntad handläggningstid

 • Ansökan om förskottsskatt: 1–2 dagar i e-tjänsten MinSkatt
Sidan har senast uppdaterats 15.9.2023