Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar

Med handläggningstid avses den tid som börjar när en anmälan, deklaration eller ansökan kommer in till Skatteförvaltningen. Handläggningstiden påverkas väsentligen av om vi måste be dig om tilläggsuppgifter för din anmälan, deklaration eller ansökan.

Förväntad handläggningstid

Den förväntade handläggningstiden är vår nuvarande bedömning om handläggningstiden för en anmälan, deklaration eller ansökan.

Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar
Anmälan, deklaration eller ansökan Förväntad
handläggningstid
Observera
Registrering    

Blankett Y1
Blankett Y2
Blankett Y3

Blankett Y4
Blankett Y5
Blankett Y6

3–4 veckor
3–4 veckor
3–4 veckor

3–4 veckor
3–4 veckor
3–4 veckor

Om företaget redan har ett FO-nummer kan du anmäla företaget till Skatteförvaltningens register eller ansöka om att bli avregistrerad i MinSkatt.

Du kan även använda e-tjänsten ytj.fi för registreringen. Din anmälan i YTJ behandlas först på Patent- och registerstyrelsen. Anmälan kommer först därefter till Skatteförvaltningen för behandling.

Den förväntade handläggningstiden omfattar också handläggningstiden på PRS.

Momsbeskattning

   

Momsdeklaration

1 vecka

 

Momsdeklaration, fall som kräver tilläggsutredningar

5 veckor

Vi har intensifierat behandlingen av ansökningar om återbäring av moms till följd av coronavirussituationen. De flesta deklarationerna behandlas inom ungefär en vecka, varefter återbäringarna betalas till kunderna. Läs mer om utbetalningen av återbäringar

Skriftlig handledning

8-10 veckor

 

Inkomstbeskattning

   

Rörelseidkare och yrkesutövare (firmor), öppna bolag, kommanditbolag

   

Ändring av förskottsskatt

1–3 dagar1
1–2 veckor2

1 I e-tjänsten MinSkatt
2 Med en pappersblankett

Förhandsavgörande

6 veckor

 
Samfund    

Ansökan om förskottsskatt

1–2 dagar1

1 I e-tjänsten MinSkatt

Förhandsavgörande

8 veckor

 

Bilbeskattning

 

 

Bilskattedeklaration (begagnade fordon)

3 veckor

Om det för beskattningen krävs tilläggsutredningar eller det görs en manuell värdering av fordonet kan handläggningstiden bli flera veckor längre.

Begäran om betalningsarrangemang

1 vecka

 
Omprövningsbegäranden    
Registrering 2 månader  
Skatter på eget initiativ (bl.a. moms) 10 månader  
En omprövningsbegäran av förseningsavgift 12 månader  
Inkomstbeskattning    
Privatpersoner 12 månader  

Firmor, öppna bolag, kommanditbolag

12 månader

 

Samfund

12 månader

 

Arvsbeskattning

6−12 månader

 
Bilbeskattning 4 månader Om det görs en ny manuell värdering av fordonet kan handläggningstiden bli flera månader längre.
Fastighetsbeskattning 12 månader  
Ansökningsärenden    

Förhandsavgörande (moms)

Förhandsavgörande om förskottsuppbörd

5 veckor

4 veckor