Försäljning av bostad

Du behöver inte betala skatt på den vinst du fått från försäljning av din egen stadigvarande bostad under vissa förutsättningar. Annars betalar du skatt på den vinst du erhållit genom att sälja bostaden.

Försäljningsvinst beskattas som kapitalinkomst. Skatteprocenten för försäljningsvinst och andra kapitalinkomster är 30. På kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro ska man fr.o.m. 2016 betala 34 % i skatt.

Bo i bostaden i över två år under den tid du äger den så betalar du ingen skatt

Vinsten från försäljning av egen bostad är skattefri under följande förutsättningar:

  • Du har ägt bostaden i minst två år.
  • Du eller någon av dina familjemedlemmar har bott i bostaden i minst två år under din ägartid. Till familjen anses höra make eller maka samt minderåriga barn. Läs mer om begreppet make i beskattningen.
  • Ägartiden och tiden för boendet måste vara sammanhängande, dvs. tvåårsfristen måste pågå utan avbrott.

Ägartiden anses i allmänhet börja vid köpet, boendetiden när du flyttat in

  • Ägartiden anses i allmänhet börja från köpedagen och sluta på försäljningsdagen. Avgörande är vad som avtalats i köpebrevet om överföring av äganderätten.
  • Ägandetiden för en fastighet anses börja den dag marken har köpts. Detta gäller även dess byggnader, även om de har byggts först senare.
  • Boendetiden börjar den dag då du flyttar in i bostaden. Flyttningsdagen är i allmänhet den dag som du uppgett i din flyttningsanmälan till befolkningsdatasystemet.
  • Du behöver inte sälja bostaden genast efter att du flyttat ut, utan du får t.ex. hyra ut bostaden efter att du flyttat ut men innan du hunnit sälja bostaden.

Du får inte dra av förlusten från försäljning av din egen stadigvarande bostad om en motsvarande försäljningsvinst hade varit skattefri.

Om tidsgränsen för ägandet eller boendet inte uppfylls måste du betala skatt på försäljningsvinsten.

Försäljningsvinsten av en bostadsrätt utgör skattefri inkomst under samma förutsättningar som vinst från överlåtelse av en ägarbostad.

När du säljer en delägarbostad räknas den tvååriga ägar- och boendetiden separat för varje andel du ägt. I övrigt beräknas försäljningsvinsten enligt samma regler som när man räknar ut försäljningsvinsten för en ägarbostad.

Bostadsförsäljningen kan påverka räntorna på dina bolån

Om räntan på lånet ändras kan det beaktas i skattekortets förskottsinnehållningssats. Läs mer om ändring av skattekortet.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken