Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Från Finland till utlandet

Många faktorer inverkar på din beskattning om du flyttar från Finland till utlandet. Bland annat längden på vistelsen utomlands och speciellt huruvida du flyttar permanent eller tillfälligt från Finland inverkar på beskattningen.

Om du är en finländsk medborgare och du är utomlands tillfälligt eller under en kort tid, inverkar inte vistelsen på din beskattning i Finland. Om du flyttar utomlands permanent är du allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och de tre följande åren (den s.k. treårsregeln). Du betalar skatt till Finland på dina inkomster från såväl Finland som utlandet. Efter tre år är du vanligen begränsat skattskyldig i Finland. I så fall betalar du skatt till Finland endast på dina inkomster från Finland.

Medborgarskap och anknytningar till Finland

Den begränsade skattskyldigheten kan börja redan under de tre första åren, om du kan bevisa att du inte har väsentliga anknytningar till Finland. Med väsentliga anknytningar avses t.ex. en bostad som blir kvar i Finland eller att du omfattas av det finländska socialskyddet.

Om du är utländsk medborgare och flyttar permanent från Finland, blir du vanligen begränsat skattskyldig från flyttningsdagen. Om du däremot är utomlands endast tillfälligt, påverkas inte din beskattning i Finland.

Även andra faktorer än längden på vistelsen utomlands inverkar på beskattningen av en person som flyttar utomlands. 

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020