Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Dra av FöPL-avgifterna i beskattningen

Som företagare betalar du ditt pensionsskydd själv genom att betala företagarens pensionsförsäkringsavgifter. Försäkringen är obligatorisk om du uppfyller villkoren för den, dvs. omfattas av lagen om pension för företagare. Som företagare kan du teckna en pensionsförsäkring antingen hos ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller hos en pensionskassa.

Så här kan du dra av FöPL-avgifterna

Du kan dra av FöPL-avgifterna antingen i skattedeklarationen för näringsverksamhet, i din personliga skattedeklaration eller i makens eller makans skattedeklaration. Endast obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter kan dras av från inkomsten av näringsverksamhet.

Om du drar av FöPL-avgifterna som kostnader för näringsverksamheten minskar de resultatet av näringsverksamheten. Om du drar av FöPL-avgifterna i den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen är den nytta som fås av avdraget lika stor som skattesatsen på förvärvsinkomsterna. Alternativt kan FöPL-avgifterna dras av i makens eller makans förhandsifyllda skattedeklaration.

Du kan utnyttja skatteprocenträknaren när du uppskattar hur avdraget påverkar i olika situationer.

Observera att du inte kan deklarera FöPL-avgifter att avdras både i skattedeklarationen för näringsverksamhet och i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Välj något av de följande alternativen:

Ange att FöPL-avgifterna ska dras av i skattedeklarationen för näringsverksamhet (skattedeklaration 5). Dra av beloppen antingen i punkten Löne- eller personalkostnader eller Övriga avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen beroende på hur de har behandlats i bokföringen.

Läs anvisningarna för skattedeklarationen (5).

  • Ange FöPL-avgifterna i den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen i avsnittet Övriga avdrag i punkten FöPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier.
  • Om FöPL-avgifterna utgör kostnader i bokföringen för din företagsverksamhet, ska du också ange dem i skattedeklarationen för näringsverksamhet (skattedeklaration 5) i fasen Kostnader i punkten Övriga kostnader som inte får dras av eftersom du inte kan göra avdraget två gånger.

Läs anvisningarna:

 

  • Ange FöPL-avgifterna i din makes eller makas personliga förhandsifyllda skattedeklaration i avsnittet Övriga avdrag i punkten FöPL- eller LFöPL-premier eller andra obligatoriska pensionsförsäkringspremier.
  • Om FöPL-avgifterna utgör kostnader i bokföringen för din företagsverksamhet, ska du också ange dem i skattedeklarationen för näringsverksamhet (skattedeklaration 5) i fasen Kostnader i punkten Övriga kostnader som inte får dras av eftersom du inte kan göra avdraget två gånger.

Läs anvisningarna:

Hur definieras en maka eller make i beskattningen?
De utsatta dagarna och tidtabellen för den förhandsifyllda skattedeklarationen
Deklarationsanvisningen för den förhandsifyllda skattedeklarationen

 

Se även

Kontrollera alltid om du ska betala FöPL-avgifter. Du kan hos arbetspensionsförsäkringsbolaget eller pensionskassan inom din egen bransch utreda om pensionskassan är verksam inom branschen. Mer information finns på webbplatsen arbetspension.fi.

Sidan har senast uppdaterats 31.7.2023