Arv och en anhörigs bortgång – så här sköter du arvsskatten

1

Ta hand om bouppteckningen

Ta hand om bouppteckningen och lämna bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen. Se anvisningarna för bouppteckningen

2

Du får arvsbeskattningsbeslutet

Du får arvsbeskattningsbeslutet cirka 6–12 månader efter att du har lämnat bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen. Vi handlägger bouppteckningsinstrumenten i ankomstordningen och kan inte ge exakta uppgifter om när ett enskilt beslut blir färdigt. 

3

Betala arvskatten

Du får anvisningar för betalning med arvsbeskattningsbeslutet. Betala arvsskatten i en eller flera rater beroende på skattebeloppet.

4

Ta hand om dödsboets skatter

Ett dödsbo beskattas som en privatperson. Kontrollera skattedeklarationen och deklarera inkomster och avdrag som saknas. Sköt skatterna ända fram till att arvskiftet är färdigt och dödsboet upphör.

Att skifta arvet

Efter bouppteckningen kan arvet skiftas. När boet har skiftats upphör dödsboet. Lämna en kopia av skifteshandlingen till Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022