Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arv och en anhörigs bortgång – så här sköter du arvsskatteärenden

Vi hjälper dig med att förstå vad en bouppteckning innebär och vilka saker bouppteckningshandlingen ska innehålla i fråga om arvsbeskattningen. Arvsskatten är alltid personlig, och du kan uppskatta arvsskattebeloppet med en räknare.

När bouppteckningen är förrättad kan arvet skiftas (delas). På de här sidorna får du också anvisningar om hur du ska skicka arvskifteshandlingen och hur dödsboet avslutas.


Behöver du information om andra frågor än beskattning?

Bekanta dig med guiden När en närstående avlider på Suomi.fi.

Sidan har senast uppdaterats 19.9.2023