Beställ ett nytt skattekort

Begränsad service 30.10–8.11.2018

Kom ihåg att sköta dina skatteärenden i god tid. Vi kan inte sköta dina skatteärenden på skattebyrån, i servicetelefon eller på nätet under den begränsade servicen. Läs mera om begränsade servicen.

Om du behöver ett nytt skattekort kan du beställa det på webben. Du kan behöva ett nytt skattekort (ett s.k. ändringsskattekort) om dina inkomster förändrats eller inkomstgränsen på skattekortet behöver ändras.

Har du tappat bort ditt skattekort får du ett nytt kort i stället för det borttappade om du beställer det med dina nya, uppdaterade uppgifter. Du kan inte få ett skattekort med uppgifterna på det borttappade eller giltiga skattekortet.

Beställ ett nytt skattekort på webben

Du ser direkt din nya skattesats. Du kan själv skriva ut skattekortet eller välja att vi postar det hem till dig eller exempelvis till din arbetsgivare. Skatteförvaltningen levererar skattekort inte per e-post.
Andra sätt att beställa

För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och avdrag

Uppskatta dina inkomster för hela året.

Beräkna inkomsterna och skatterna från början av året.

Fyll också i uppgifter om eventuella avdrag.

Du behöver dessa uppgifter också i det fall att du har tappat bort ditt (ursprungliga) skattekort. Även om dina inkomster och avdrag inte har förändrats från det ursprungliga kortet, kan du inte beställa ett skattekort utan att fylla i dessa uppgifter.

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt


 


Lämna in skattekortet till din arbetsgivare

Lämna skattekortet i god tid till din arbetsgivare, senast ett par veckor före löneutbetalningsdagen. Om du inte lämnar in skattekortet, måste arbetsgivaren innehålla 60 % skatt på din lön.

Du behöver inte ge skattekortet till arbetsgivaren om arbetsgivaren begärt uppgifterna elektroniskt från oss i början av året. Du kan fråga arbetsgivaren om skattekortet behövs i pappersform.

Du får ett nytt skattekort vid årsskiftet

Vid årsskiftet skickar vi ett nytt skattekort till alla som stadigvarande bor i Finland. Av skattekortet framgår din skattesats dvs. den förskottsinnehållningsprocent enligt vilken dina inkomster beskattas.

De nya skattekorten gäller från början av februari. Ditt skattekort för 2017 gäller alltså ännu i januari 2018. Inkomstgränsen på skattekortet nollställs vid årsskiftet så att beräkningen av inkomster börjar om från början.

Skattekortet som skickas hem duger oftast som sådant utan några ändringar. Kontrollera ändå de inkomster och avdrag som skattesatsen baserar sig på.

Om du beställer ett nytt skattekort vid årsskiftet ersätter detta skattekort det skattekort som automatiskt skickas hem.

Vanliga frågor om skattekortet

Du kan välja om du vill ha ett skattekort med en löneperiodvis inkomstgräns eller en årlig inkomstgräns.

Skattekorten med löneperiodvis inkomstgräns är så kallade traditionella skattekort. Detta alternativ lämpar sig för dig vars lön håller samma nivå under året. Det löneperiodvisa skattekortet har inkomstgränser för

  • en månad
  • två veckor
  • en vecka
  • en dag.

Skattekortet med en inkomstgräns för hela året lämpar sig för dig vars lön varierar under året eller betalas oregelbundet.

Det enda sättet att skriva ut ett giltigt skattekort är att fylla i de behövliga uppgifterna på nytt. Du kan inte beställa ett skattekort eller ta en ny utskrift av det med de tidigare uppgifterna.

Föräldrar kan beställa skattekort till sina minderåriga barn per telefon. Ring numret 029 497 001 (mån–fre kl. 9–16.15, samtalspris lna/msa).