Skattekort

Om du behöver ett skattekort, ska du ansöka om det från MinSkatt. Du kan använda skattekortet för 2019 ännu till slutet av januari 2020. Beräkningen av inkomstgränsen för 2020 börjar från början i januari.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och avdrag

Uppskatta dina inkomster för hela året.

Beräkna inkomsterna och skatterna från början av året.

Fyll också i uppgifter om eventuella avdrag.

 

Du kan själv skriva ut skattekortet eller välja att vi postar det hem till dig eller exempelvis till din arbetsgivare. Ett skattekort som du har gjort i MinSkatt bevaras som pdf-fil i MinSkatt där du kan ta det i bruk när som helst. Din arbetsgivare eller en annan prestationsutbetalare behöver ditt skattekort cirka 2 veckor före följande betalningsdag.

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Vanliga frågor

Vi har inte postat skattekort 9–14.8.2019 på grund av ett fel som upptäcktes i utskriften av breven. Du får det skattekort som du har beställt per post inom de närmaste dagarna.

Ditt skattekort finns i MinSkatt och du kan ta det i bruk därifrån. Du kan exempelvis spara skattekortet som PDF och skrivas ut det själv.

Du behöver inte be Skatteförvaltningen om att få skattesatsen höjd om din årliga inkomstgräns inte överskrids. Du kan själv meddela din arbetsgivare eller en annan löneutbetalare en högre grund- eller tilläggsprocent än som antecknats på skattekortet. Det kan finnas behov för en höjning om avdrag som du inte längre har år 2019 har använts vid beräkningen av skattesatsen (t.ex. kostnader för förvärvande av inkomst eller räntor).

Inkomstgränsen på skattekortet för 2019 gäller endast 11 månader (februari–december). Den uträkning som bifogats till skattekortet visar din faktiska årsinkomstgräns för 12 månader.

Om din årliga inkomstgräns överskrids behöver du alltid ett nytt skattekort.

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

Du kan söka sänkning av skattesatsen på nätet eller på skattebyrån om inkomsterna är betydligt mindre eller om avdragen är betydligt större än i skattekortets utredningsdel.

Ansök om skattekort i MinSkatt

Om du betalar skatt enligt en för hög skattesats får du återbäring med ränta om du inte alls söker ändring. Du kan även söka ändring senare än i början av året och får då samma nytta redan under året 2019.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt