Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och avdrag

Uppskatta dina inkomster för hela året.

Beräkna inkomsterna och skatterna från början av året. Du kan använda de till inkomstregistret anmälda uppgifterna som du kan få färdigt på din ansökan om skattekort i MinSkatt. Du hittar också uppgifterna på ditt lönebesked.

Fyll också i uppgifter om eventuella avdrag.

 

Ett skattekort finns i MinSkatt som pdf-fil där du kan ta det i bruk när som helst. Så här hittar du ditt giltiga skattekort i MinSkatt

Din arbetsgivare eller en annan prestationsutbetalare behöver ditt skattekort cirka 2 veckor före följande betalningsdag.

Vanliga frågor

Jag har inte gjort ändringar på skattekortet under året

 • Granska i MinSkatt det beslut om förskottsuppbörd som du fått i december 2021. Välj fliken Funktioner och sedan i punkten Meddelanden och kontakter länken Beslut och brev
 • På beslutet om förskottsuppbörd ser du i punkten Specifikation av uppgifterna utifrån vilka ditt skattekort har beräknats den uppskattning av inkomsterna för hela året som utgör grunden för beräkningen av skattesatsen.
 • Om uppskattningen är tillräckligt hög för hela årets inkomster använder prestationsutbetalaren grundskattesatsen
 • Om uppskattningen inte är tillräcklig ska du gå till punkten Skattekort och förskottsskatt och Beställ ett nytt skattekort.
 • Om du inte gör en ändring på skattekortet använder betalaren under slutet av året tilläggsskattesatsen på det belopp som överstiger inkomstgränsen.
 • Om du vill undvika kvarskatt ska du med skatteprocenträknaren uppskatta om du behöver ändra din skattesats. Vid behov kan du ändra ditt skattekort i MinSkatt.
 • Om du har flera arbetsgivare ska du själv följa upp om inkomstgränsen på skattekortet överskrids och ansöka om ett nytt skattekort eller vid behov exempelvis betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du undvika kvarskatt.

OBS! Skattesatsen på ditt nuvarande skattekort används också i januari 2023. Inkomstgränsen nollställs dock vid ingången av året. Skattekortet för 2023 tas i bruk den 1 februari 2023.

Jag har gjort ändringar på skattekortet under året

 • Kontrollera inkomstgränsen som visas i MinSkatt i punkten Skattekort och förskottsskatt
 • Om inkomstgränsen är tillräckligt hög för slutet av året, är ärendet i sin ordning.
 • Om inkomstgränsen för slutet av året inte räcker till ska du välja länken Skattekort och förskottsskatt och sedan länken Beställ ett nytt skattekort. När du ändrar skattesatsen behöver du sannolikt inte betala kvarskatt nästa år.
 • Om du inte ansöker om ett nytt skattekort använder betalaren tilläggsskattesatsen på det belopp som överstiger inkomstgränsen.
 • Om du har flera arbetsgivare ska du själv följa upp om inkomstgränsen på skattekortet överskrids och ansöka om ett nytt skattekort eller vid behov exempelvis betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du undvika kvarskatt.

OBS! Skattesatsen på ditt nuvarande skattekort används också i januari 2022.  Inkomstgränsen nollställs dock vid ingången av året. Skattekortet för 2022 tas i bruk den 1 februari 2022.

Du behöver inte be Skatteförvaltningen om att få skattesatsen höjd om din årliga inkomstgräns inte överskrids. Du kan själv meddela din arbetsgivare eller en annan löneutbetalare en högre grund- eller tilläggsprocent än som antecknats på skattekortet. Det kan finnas behov för en höjning om avdrag som du inte längre har år 2021 har använts vid beräkningen av skattesatsen (t.ex. kostnader för förvärvande av inkomst eller räntor).

Inkomstgränsen på skattekortet för 2021 gäller endast 11 månader (februari–december). Den uträkning som bifogats till skattekortet visar din faktiska årsinkomstgräns för 12 månader.

Om din årliga inkomstgräns överskrids behöver du alltid ett nytt skattekort.

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

Du kan söka sänkning av skattesatsen på nätet eller på skattebyrån om inkomsterna är betydligt mindre eller om avdragen är betydligt större än i skattekortets utredningsdel.

Ansök om skattekort i MinSkatt

Om du betalar skatt enligt en för hög skattesats får du återbäring med ränta om du inte alls söker ändring. Du kan även söka ändring senare än i början av året och får då samma nytta redan under året 2019.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

När du har öppnat skattekortet i MinSkatt kan du spara skattekortet som PDF på två olika sätt:

 • Alternativ 1: Klicka på knappen Spara som, sedan ska du välja PDF som filformat och ännu klicka på Spara.
 • Alternativ 2: Klicka på Skriv ut. Välj i punkten Destination "Spara som PDF". Klicka därefter på Spara. Välj den mapp där du vill spara skattekortet. Klicka på Spara.

Så här skriver du ut ett dokument och tillåter poppuppfönster i MinSkatt

Med vilken enhet och webbläsare lönar det sig att använda MinSkatt?

Faktureringsföretag har olika verksamhetsmodeller.
Läs mera om skattekort för lättföretagare

Arbetstagaren kan meddela en högre skatteprocent till arbetsgivaren. Kontakta din arbetsgivare för att få anvisningar hur du ska meddela uppgiften.