Skattekort

Om du behöver ett skattekort för 2019 ska du ansöka om det från MinSkatt.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

Obs!

Om dina inkomster inte ändras kan du använda skattekortet för 2018 ännu till slutet av januari 2019.

Skattekort för resten av 2018

Om du behöver ett nytt skattekort för december ska du ansöka om det från MinSkatt senast 18.12.

Du kan använda skattekortet för 2018 ännu till slutet av januari 2019. Beräkningen av inkomstgränsen för 2019 börjar från början i januari.

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

För skattekortet behöver du uppgifter om dina inkomster och avdrag

Uppskatta dina inkomster för hela året.

Beräkna inkomsterna och skatterna från början av året.

Fyll också i uppgifter om eventuella avdrag.

 

Du kan själv skriva ut skattekortet eller välja att vi postar det hem till dig eller exempelvis till din arbetsgivare. Ett skattekort som du har gjort i MinSkatt bevaras som pdf-fil i MinSkatt där du kan ta det i bruk när som helst. Din arbetsgivare eller en annan prestationsutbetalare behöver ditt skattekort cirka 2 veckor före följande betalningsdag.

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Förnyelser i skattekortet

Utländska personers finländska hemkommun är i beskattningen antingen Helsingfors eller Mariehamn.  Skatterna påförs dock enligt kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats som tidigare. Hemkommunen har alltså ingen inverkan på skattesatsens storlek i det här fallet.

Du behöver inte be Skatteförvaltningen om att få skattesatsen höjd. Du kan själv meddela din arbetsgivare eller en annan löneutbetalare en högre grund- eller tilläggsprocent än som antecknats på skattekortet. Det kan finnas behov för en höjning om avdrag som du inte längre har år 2018 eller 2019 har använts vid beräkningen av skattesatsen (t.ex. kostnader för förvärvande av inkomst eller räntor).

Du kan söka sänkning av skattesatsen på nätet eller på skattebyrån om inkomsterna är betydligt mindre eller om avdragen är betydligt större än i skattekortets utredningsdel.

Ansök om skattekort i MinSkatt

Om du betalar skatt enligt en för hög skattesats får du återbäring med ränta om du inte alls söker ändring. Du kan även söka ändring senare än i början av året och får då samma nytta redan under året 2018 eller 2019.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt