Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattekort

Om du behöver ett skattekort kan du ansöka om det i MinSkatt. Ditt giltiga skattekort finns alltid i MinSkatt. Vid behov kan du också ändra ditt giltiga skattekort. Det nya skattekortet kallas då för ett ändringsskattekort.

Ansök om skattekort i MinSkatt

Läs anvisningen: Så här ansöker du om skattekort i MinSkatt

Du kan också beställa ett skattekort på andra sätt

Ditt giltiga skattekort finns i MinSkatt

Du får skattekortet i MinSkatt och per post vid årsskiftet.

Anvisning: Så här hittar du ditt skattekort i MinSkatt

Du kan ändra skattesatsen på ditt skattekort alltid vid behov

Om dina inkomster eller avdrag ändras är din skattesats eventuellt för låg eller för hög. Då lönar det sig att ändra skattekortet. Du kan ändra det så många gånger som det behövs under året.

När du behöver ett nytt skattekort kan du inte få det utan uppgifter om dina inkomster för hela året. Utred dessa uppgifter innan du ändrar skattekortet:

 • Uppskatta dina inkomster för slutet av året.
 • Kontrollera hur mycket inkomster du har fått under början av året och hur mycket skatt du har betalat på dem. I MinSkatt kan du här välja de uppgifter som arbetsgivaren (eller någon annan inkomstbetalare) har anmält till inkomstregistret. Du kan också själv fylla i uppgifterna till exempel på basis av lönespecifikationen.
 • Uppdaterade uppgifter om eventuella avdrag om du exempelvis har arbetsresekostnader, utgifter för förvärvande av inkomst eller en möjlighet till hushållsavdrag.

Fråga arbetsgivaren hur skattekortet ska lämnas

Fråga arbetsgivaren eller annan inkomstbetalare hur skattekortsuppgifterna ska lämnas. Många arbetsgivare och betalare av andra inkomster får skattekortsuppgifterna elektroniskt direkt från Skatteförvaltningen. Då behöver du inte själv ta hand om saken.

Om betalaren inte får skattekortsuppgifterna elektroniskt ska du själv lämna uppgifterna till exempel genom att visa upp dem eller skicka skattekortet. Fråga betalaren hur du ska göra och när betalaren behöver uppgifterna. Din arbetsgivare kan till exempel behöva skattekortsuppgifterna redan cirka 2 veckor före löneutbetalningsdagen.

Det finns olika slags skattekort

Du kan behöva flera skattekort om du har olika inkomster. Läs mer om de vanligaste skattekorten:

Vanliga frågor

Jag har inte gjort ändringar på skattekortet under året

 • Granska i MinSkatt det beslut om förskottsuppbörd som du fått i december 2023. Välj fliken Kontakt och sedan i punkten Beslut och brev länken Öppna besluten och breven
 • På beslutet om förskottsuppbörd ser du i punkten Specifikation av uppgifterna utifrån vilka ditt skattekort har beräknats den uppskattning av inkomsterna för hela året som utgör grunden för beräkningen av skattesatsen.
 • Om uppskattningen är tillräckligt hög för hela årets inkomster använder prestationsutbetalaren grundskattesatsen
 • Om uppskattningen inte är tillräcklig ska du gå till punkten Skattekort och förskottsskatt och Beställ ett nytt skattekort.
 • Om du inte gör en ändring på skattekortet använder betalaren under slutet av året tilläggsskattesatsen på det belopp som överstiger inkomstgränsen.
 • Om du vill undvika kvarskatt ska du med skatteprocenträknaren uppskatta om du behöver ändra din skattesats. Vid behov kan du ändra ditt skattekort i MinSkatt.
 • Om du har flera arbetsgivare ska du själv följa upp om inkomstgränsen på skattekortet överskrids och ansöka om ett nytt skattekort eller vid behov exempelvis betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du undvika kvarskatt.

Jag har gjort ändringar på skattekortet under året

 • Kontrollera inkomstgränsen som visas i MinSkatt i punkten Skattekort och förskottsskatt
 • Om inkomstgränsen är tillräckligt hög för slutet av året, är ärendet i sin ordning.
 • Om inkomstgränsen för slutet av året inte räcker till ska du välja länken Skattekort och förskottsskatt och sedan länken Beställ ett nytt skattekort. När du ändrar skattesatsen behöver du sannolikt inte betala kvarskatt nästa år.
 • Om du inte ansöker om ett nytt skattekort använder betalaren tilläggsskattesatsen på det belopp som överstiger inkomstgränsen.
 • Om du har flera arbetsgivare ska du själv följa upp om inkomstgränsen på skattekortet överskrids och ansöka om ett nytt skattekort eller vid behov exempelvis betala tilläggsförskott. På detta sätt kan du undvika kvarskatt.

Du behöver inte be Skatteförvaltningen om att få skattesatsen höjd om din årliga inkomstgräns inte överskrids. Du kan själv meddela din arbetsgivare eller en annan löneutbetalare en högre grund- eller tilläggsprocent än som antecknats på skattekortet. Det kan finnas behov för en höjning om avdrag som du inte längre har år 2024 har använts vid beräkningen av skattesatsen (t.ex. kostnader för förvärvande av inkomst eller räntor).

Inkomstgränsen på skattekortet för 2024 gäller endast 11 månader (februari–december). Den uträkning som bifogats till skattekortet visar din faktiska årsinkomstgräns för 12 månader.

Om din årliga inkomstgräns överskrids behöver du alltid ett nytt skattekort.

Se anvisningen för MinSkatt: Så här ansöker du om skattekortet i MinSkatt

Du kan söka sänkning av skattesatsen på nätet eller på skattebyrån om inkomsterna är betydligt mindre eller om avdragen är betydligt större än i skattekortets utredningsdel.

Ansök om skattekort i MinSkatt

Om du betalar skatt enligt en för hög skattesats får du återbäring med ränta om du inte alls söker ändring. Du kan även söka ändring senare än i början av året och får då samma nytta redan under året 2024.

Ansök om ett skattekort i MinSkatt

När du har öppnat skattekortet i MinSkatt kan du spara skattekortet som PDF på två olika sätt:

 • Alternativ 1: Klicka på knappen Spara som, sedan ska du välja PDF som filformat och ännu klicka på Spara.
 • Alternativ 2: Klicka på Skriv ut. Välj i punkten Destination "Spara som PDF". Klicka därefter på Spara. Välj den mapp där du vill spara skattekortet. Klicka på Spara.

Så här skriver du ut ett dokument och tillåter poppuppfönster i MinSkatt

Med vilken enhet och webbläsare lönar det sig att använda MinSkatt?

Faktureringsföretag har olika verksamhetsmodeller.
Läs mera om skattekort för lättföretagare

Arbetstagaren kan meddela en högre skatteprocent till arbetsgivaren. Kontakta din arbetsgivare för att få anvisningar hur du ska meddela uppgiften.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024