Servicenummer

Servicenumren betjänar dig mån–fre kl. 9–16.15 (1.7.–31.7. må–fr kl. 9–15).

Skattekort 029 497 001

Skattekort för lön, arvode, pension och förmån. Förskottsskatter för annat än företagsverksamhet.

Du kan ansöka om skattekort också i MinSkatt (öppnas i en ny flik)

Obs! Du kan inte få skattekort utan följande uppgifter:

- en uppskattning av hela årets inkomster
- uppgifter om inkomster och skatter hittills under det innevarande året
- information om eventuella avdrag.

Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003

Förhandsifylld skattedeklaration, lön- och pensionsinkomster, dividendinkomster, hyresinkomster
Hushållsavdrag och övriga avdrag
Försäljning av egendom
Inkomster från utlandet, arbete utomlands, flytt utomlands
Beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Blankettbeställningar 029 497 031

Du kan beställa skattedeklarationsblanketter, bilageblanketter till dem samt returkuvert från ett servicenummer. Du kan också returnera blanketterna i ett eget kuvert. Returadressen finns på blanketten.

 

Anställa en arbetstagare, hushåll som arbetsgivare 029 497 005

Att betala lön och verkställa förskottsinnehållning. Om ditt ärende gäller anmälan av löneuppgifter till Inkomstregistret, se instruktionerna på adressen skatt.fi/inkomstregistret (öppnas i en ny flik). Om du har frågor som gäller hushållsavdraget ska du ringa till numret 029 497 003 Personkunders inkomstbeskattning.

Arvs- och gåvobeskattning 029 497 019

Ärenden som gäller arvs- och gåvobeskattningen.
Om du har frågor som gäller överlåtelsevinst eller -förlust vid försäljning av egendom som fåtts som arv eller gåva kan du ringa numret för Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003.

Beskattningsintyg 029 497 046

Du kan beställa ett beskattningsintyg över din beskattning. Till innehållet motsvarar intyget det beskattningsintyg du fick med beskattningsbeslutet. Om du ännu har kvar det ursprungliga intyget kan du lika väl använda det.

Betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029

Du kan lämna en begäran om betalningsarrangemang om andra skatter än bil- och punktskatter i MinSkatt (öppnas i en ny flik).

Läs mer om ansökan om betalningsarrangemang.

Rådgivning vid ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter ges också av FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen (öppnas i en ny flik).

Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

Betalningsinformation, utredning av fel i betalningar, skatteåterbäringar.

Betalningsinformationen framgår också av ditt beskattningsbeslut eller i MinSkatt (öppnas i en ny flik).

Så här ser du i MinSkatt om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter.

Bilbeskattning 029 497 151

Bilskatterådgivning, bilskatteåterbäringar till invalider och beskattning av nya fordon.

Se upskattning om bilskattedeklarations förväntad handläggningstid.

Om ditt ärende gäller bilförmånen och du är en arbetsgivare ska du ringa till numret 029 497 005 Arbetsgivare och förskottsuppbörd. Om ditt ärende gäller bilförmånen och du är en bilförmånstagare ska du ringa till numret 029 497 003 Personkunders inkomstbeskattning.

Fastighetsbeskattning 029 497 021

Skatt som baserar sig på ägande av fastighet.

Ifall du har frågor om överlåtelseskatten i anslutning till fastighetsköp eller om beräkningen av överlåtelsevinst eller -förlust vid försäljning av fastighet kan du ringa numret för Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003.

Obs! Blanketten för beställning av giroblanketter för fastighetsskatt har tagits ur bruk.

Intyg över skatteskulder 029 497 033

Du kan beställa intyget i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du får intyget genast i MinSkatt och kan skriva ut det själv.

Det går också att beställa intyget på en webblankett (öppnas i en ny flik).

Punktbeskattning 029 497 155

Deklarering av punktskatter, import av punktskattepliktiga produkter från utlandsresor och beställning från nätbutiker.

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Skogsbeskattning 029 497 017

Försäljningsinkomster av virke och momsbeskattning av skogsägare.

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper.

Företagares inkomstbeskattning 029 497 005

Skattedeklaration, förskottsskatter, handledning för nya företagare.
Att söka sig till Skatteförvaltningens register, avbryta verksamhet eller lägga ned företag.

Rådgivning för nya företagare ges också på Företags-Finlands telefonservice (öppnas i en ny flik).

Jordbruks- och skogsbeskattning 029 497 017

Skattedeklaration, förskottsskatter, momsbeskattning av primärproducenter, inkomster från virkesförsäljning, frågor om generationsväxling.

Mervärdesbeskattning 029 497 015

Momsbeskattning, att deklarera (tidigare periodskattedeklaration) och betala moms. I tjänsten kan du också beställa momsintyg och kontrollera VAT-nummer.

Beskattningsintyg 029 497 046

Du kan beställa ett beskattningsintyg över din beskattning. Till innehållet motsvarar intyget det beskattningsintyg du fick med beskattningsbeslutet. Om du ännu har kvar det ursprungliga intyget kan du lika väl använda det.

Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

Betalningsinformation, utredning av fel i betalningar, skatteåterbäringar.

Betalningsinformationen framgår också av ditt beskattningsbeslut eller i MinSkatt (öppnas i en ny flik).

Så här ser du i MinSkatt om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter.

Betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029

Du kan lämna en begäran om betalningsarrangemang om andra skatter än bil- och punktskatter i MinSkatt (öppnas i en ny flik).

Läs mer om ansökan om betalningsarrangemang.

Rådgivning vid ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter ges också av FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen (öppnas i en ny flik).

Bilbeskattning 029 497 151

Bilskatterådgivning, bilskatteåterbäringar till invalider och beskattning av nya fordon.

Se upskattning om bilskattedeklarations förväntad handläggningstid.

Om ditt ärende gäller bilförmånen och du är en arbetsgivare ska du ringa till numret 029 497 005 Arbetsgivare och förskottsuppbörd. Om ditt ärende gäller bilförmånen och du är en bilförmånstagare ska du ringa till numret 029 497 003 Personkunders inkomstbeskattning.

Fastighetsbeskattning 029 497 021

Skatt som baserar sig på ägande av fastighet.

Ifall du har frågor om överlåtelseskatten i anslutning till fastighetsköp eller om beräkningen av överlåtelsevinst eller -förlust vid försäljning av fastighet kan du ringa numret för Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003.

Obs! Blanketten för beställning av giroblanketter för fastighetsskatt har tagits ur bruk.

Intyg över skatteskulder 029 497 033

Du kan beställa intyget i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du får intyget genast i MinSkatt och kan skriva ut det själv.

Det går också att beställa intyget på en webblankett (öppnas i en ny flik).

Katso-autentisering, elektronisk kommunikation och befullmäktigande 029 497 005

Ring till detta servicenummer om du har frågor som gäller elektronisk kommunikation, autentisering eller befullmäktigande av ombud.

Medborgarrådgivningen, tfn 0295 000, fungerar som stöd vid användningen av e-tjänsten Suomi.fi (autentisering, meddelanden, befullmäktigande, e-tjänsten, servicedatabasen).

Punktbeskattning 029 497 155

Punktskattetillstånd, energi- och avfallsskatter, övriga punktskatter, skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS) och deklarering av punktskatter.

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Verka som arbetsgivare, verkställa förskottsinnehållning 029 497 005

Ärenden som gäller arbetsgivarprestationer och betalning av arbetsgivarprestationer. Om ditt ärende gäller anmälan av löneuppgifter till Inkomstregistret, se instruktionerna på adressen skatt.fi/inkomstregistret (öppnas i en ny flik). Om ditt ärende gäller beskattningen av en arbetstagare som kommer till Finland från utlandet ska du ringa numret för Personkunders internationella inkomstbeskattning 029 497 003.

Årsanmälan om löner och andra prestationer 029 497 037

Arbetsgivares årsanmälningar och alla andra årsanmälningar om t.ex. dividender, pensioner och förmåner, källskatt på ränteinkomst, stipendier, medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, delägarlån samt lån och räntor. Virkesköparens årsanmälan. FATCA-, CRS- och DAC2-årsanmälningar. Om ditt ärende gäller anmälan av löneuppgifter till Inkomstregistret, se instruktionerna skatt.fi/inkomstregistret (öppnas i en ny flik).

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper.

Mervärdesbeskattning 029 497 015

Momsbeskattning, att deklarera (tidigare periodskattedeklaration) och betala moms. I tjänsten kan du också beställa momsintyg och kontrollera VAT-nummer.

Inkomstbeskattning och registrering 029 497 007

Inkomstbeskattning av samfund, inkomstskattedeklaration och förskottsskatter. Handledning för nya företag, att få FO-nummer, att anmäla sig som momsskyldig eller till förskottsinnehållningsregistret, att avbryta eller lägga ned verksamhet, att avregistrera sig, föreningars allmännyttighet.

I frågor som gäller beskattningen av persondelägare och personkunders dividendinkomster kan du ringa numret för Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003.

Verka som arbetsgivare, verkställa förskottsinnehållning 029 497 005

Ärenden som gäller arbetsgivarprestationer och betalning av arbetsgivarprestationer. Om ditt ärende gäller anmälan av löneuppgifter till Inkomstregistret, se instruktionerna på adressen skatt.fi/inkomstregistret (öppnas i en ny flik). Om ditt ärende gäller beskattningen av en arbetstagare som kommer till Finland från utlandet ska du ringa numret för Personkunders internationella inkomstbeskattning 029 497 003.

Årsanmälan om löner och andra prestationer 029 497 037

Arbetsgivares årsanmälningar och alla andra årsanmälningar om t.ex. dividender, pensioner och förmåner, källskatt på ränteinkomst, stipendier, medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, delägarlån samt lån och räntor. Virkesköparens årsanmälan. FATCA-, CRS- och DAC2-årsanmälningar. Om ditt ärende gäller anmälan av löneuppgifter till Inkomstregistret, se instruktionerna skatt.fi/inkomstregistret (öppnas i en ny flik).

Bilbeskattning 029 497 151

Bilskatterådgivning, bilskatteåterbäringar till invalider och beskattning av nya fordon.

Se upskattning om bilskattedeklarations förväntad handläggningstid.

Om ditt ärende gäller bilförmånen och du är en arbetsgivare ska du ringa till numret 029 497 005 Arbetsgivare och förskottsuppbörd. Om ditt ärende gäller bilförmånen och du är en bilförmånstagare ska du ringa till numret 029 497 003 Personkunders inkomstbeskattning.

Katso-autentisering, elektronisk kommunikation och befullmäktigande 029 497 005

Ring till detta servicenummer om du har frågor som gäller elektronisk kommunikation, autentisering eller befullmäktigande av ombud.

Medborgarrådgivningen, tfn 0295 000, fungerar som stöd vid användningen av e-tjänsten Suomi.fi (autentisering, meddelanden, befullmäktigande, e-tjänsten, servicedatabasen).

Fastighetsbeskattning 029 497 021

Skatt som baserar sig på ägande av fastighet.

Ifall du har frågor om överlåtelseskatten i anslutning till fastighetsköp eller om beräkningen av överlåtelsevinst eller -förlust vid försäljning av fastighet kan du ringa numret för Personkunders inkomstbeskattning 029 497 003.

Obs! Blanketten för beställning av giroblanketter för fastighetsskatt har tagits ur bruk.

Betalningsarrangemang och indrivning 029 497 029

Du kan lämna en begäran om betalningsarrangemang om andra skatter än bil- och punktskatter i MinSkatt (öppnas i en ny flik).

Läs mer om ansökan om betalningsarrangemang.

Rådgivning vid ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter ges också av FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen (öppnas i en ny flik).

Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar 029 497 027

Betalningsinformation, utredning av fel i betalningar, skatteåterbäringar.

Betalningsinformationen framgår också av ditt beskattningsbeslut eller i MinSkatt (öppnas i en ny flik).

Så här ser du i MinSkatt om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter.

Skattenummer och anmälningar om byggande 029 497 070

Punktbeskattning 029 497 155

Punktskattetillstånd, energi- och avfallsskatter, övriga punktskatter, skattefria flyttningar av produkter som omfattas av punktskatt (EMCS) och deklarering av punktskatter.

Överlåtelsebeskattning 029 497 003

Skatt i samband med köp av fastighet, bostadsaktie eller värdepapper.

Intyg över skatteskulder 029 497 033

Du kan beställa intyget i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Du får intyget genast i MinSkatt och kan skriva ut det själv.

Det går också att beställa intyget på en webblankett (öppnas i en ny flik).

 Vår kundrådgivare svarar

Samtalspriser till Skatteförvaltningens telefonnummer som börjar med 0294 eller 0295

  • för samtal från mobilen debiteras en mobilsamtalsavgift (msa)
  • för samtal från en fast anslutning debiteras en lokalnätsavgift (lna)
  • för samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, m.a.o. betalar du operatören också för kötid.  I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Vid samtal från utlandet börja med landsnumret +358 och lämna bort den inledande nollan i servicenumret. Till exempel vid samtal till skattekortsnumret 029 497 001 ska du från utlandet ringa till +35829497001.