Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Servicenummer

Vår telefonservice är öppen måndag–fredag kl. 9–16, i juli kl. 9–15.

Samtalspriser

När du ringer Skatteförvaltningens nummer som börjar med 0294 eller 0295 med mobiltelefonen är priset på samtalet mobilsamtalsavgiften (msa). När du ringer från fasta anslutningar är priset på samtalet lokalnätsavgiften (lna). För samtal från utlandet fastställs priset av den lokala teleoperatören.

Avgifterna bestäms enligt operatörens prislista. Om du använder ett samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos operatören om samtal till nummer som börjar med 029 ingår i paketet.

Teleoperatörens avgift börjar löpa genast när linjen öppnas, alltså du betalar också till operatören för kötiden. I stället för att köa länge rekommenderar vi att du hellre ringer på nytt om en stund.

Att ringa från utlandet

Om du ringer från utlandet ska du först välja landsnumret +358 och därefter servicenumret utan den inledande nollan. Till exempel Skattekort: +358 29 497 001.

Inspelning av samtal

Vi spelar in en del av samtalen för att kunna förbättra kvaliteten på vår kundtjänst. Vi sparar inspelningarna i 2 månader varefter de raderas automatiskt.

Du kan identifiera dig till telefonservicen via MinSkatt

Om du vill kan du identifiera dig via MinSkatt för att sköta dina ärenden i Skatteförvaltningens telefonservice. Du kan ringa telefonservicen även i fortsättningen utan att identifiera dig, men när du identifierar dig i förväg visas dina uppgifter för handläggaren genast och telefonservicen går snabbare. Om du sköter ärenden för någon annan kund, till exempel som bokförare på ett företags vägnar, kan du identifiera dig när du ringer. Din fullmakt att agera på ett företags vägnar kontrolleras separat.

I MinSkatt kan du beställa en kod med vilken du identifierar dig i vår telefonservice samtidigt som du köar till servicenumret. Om du lämnar en begäran om uppringning, ska du observera att identifieringen inte längre är i kraft när handläggaren ringer tillbaka eftersom det är fråga om ett nytt telefonsamtal.

Privatpersoner får också möjligheten att via MinSkatt begränsa skötseln av ärenden i telefonservicen. Det innebär att privatpersonen eller hens ombud alltid ska identifiera sig för telefonservicen i MinSkatt när de ringer till Skatteförvaltningen i frågor som gäller kundens beskattning.

Användning av fax

Faxnumren har tagits ur bruk den 1 juni 2023. Använd gärna våra e-tjänster i stället.

Sidan har senast uppdaterats 4.7.2023