14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag (3086r)

Med denna blankett kan du begära hushållsavdrag för en faktura som betalats till ett företag (arbetsersättning). Du kan också deklarera uppgifterna i MinSkatt. 

Deklarera i MinSkatt

Observera att

MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 14A. Deklarera hushållsavdraget som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Du kan ta hjälp av punkten Hushållsavdrag i deklarationsanvisningen till MinSkatt också när du fyller i pappersblanketten.

 

Andra blanketter som gäller hushållsavdrag

  • blankett 14B (Hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd arbetstagare).
  • blankett 14C - Hushållsavdrag - intyg från skattemyndigheten i företagets hemviststat. Fyll i blankett 14C utöver blankett 14A om arbetet har utförts i en annan EES-stat än Finland.

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT