14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag (3086r)

Med denna blankett yrkar man på hushållsavdrag på grund av arbetsersättning som har betalts till ett företag. Anvisningar om ifyllning följer med blanketten.

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten till adressen som finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om den saknas till vilken skattebyrå som helst.

Använd e-tjänster

  • Skattekort på nätet (skatt.fi/skattekort)
    Du får skattefördelen av hushållsavdragen för 2018 genast när du ändrar din skattesats på nätet.
  • Palkka.fi (www.palkka.fi)
     Anmäl hushållsavdraget för 2018 i webbtjänsten Palkka.fi. I webbtjänsten Palkka.fi kan du året runt anmäla hushållsavdragsuppgifter för det innevarande året.