14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag (3086r)

Med denna blankett kan du begära hushållsavdrag för en faktura som betalats till ett företag (arbetsersättning). Du kan också deklarera uppgifterna i MinSkatt. 

Om du har anställt en arbetstagare ska du deklarera hushållsavdraget på blankett 14B (Hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd arbetstagare) eller på nätet. 

Deklarera i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett är returadressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT.