Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag (3086r)

Med denna blankett kan du begära hushållsavdrag för en faktura som betalats till ett företag (arbetsersättning). Du kan också deklarera uppgifterna i MinSkatt. 

Deklarera i MinSkatt

Observera att

MinSkatt inte har numrerade blanketter, såsom blankett 14A. Deklarera hushållsavdraget som en del av skattedeklarationen eller ansökan om skattekort.

Du kan ta hjälp av punkten Hushållsavdrag i deklarationsanvisningen till MinSkatt också när du fyller i pappersblanketten.

 

Andra blanketter som gäller hushållsavdrag

  • blankett 14B (Hushållsavdrag för lön som betalats till en anställd arbetstagare).
  • blankett 14C - Hushållsavdrag - intyg från skattemyndigheten i företagets hemviststat. Fyll i blankett 14C utöver blankett 14A om arbetet har utförts i en annan EES-stat än Finland.

Returadressen för pappersblanketten

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 6.6.2022