Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Kilometerersättning och dagtraktamente

Arbetsgivaren kan ersätta kostnader för en tillfällig arbetsresa. Ersättningarna får betalas skattefritt om de grundar sig på antingen de verkliga kostnaderna eller Skatteförvaltningens årliga beslut om dagtraktamenten och kilometerersättningar.

Arbetsresans längd och resemålet påverkar dagtraktamentets storlek

Arbetsgivaren kan betala dagtraktamenten för den tid arbetsresan varar om destinationen ligger på mer än 15 kilometers avstånd från antingen din bostad eller din egentliga arbetsplats. Även arbetsresans längd påverkar beloppet på dagtraktamentet.

År 2023 är beloppet på dagtraktamentet

 • partiellt dagtraktamente (arbetsresan varar över 6 timmar) 22 euro
 • heldagtraktamente (arbetsresan varar över 10 timmar) 48 euro
 • utlandsdagtraktamente år 2023
 • måltidsersättning 12,00 euro
  • måltidsersättningen kan betalas för sådana arbetsresor för vilka det inte betalas något dagtraktamente till löntagaren.

År 2022 är beloppet på dagtraktamentet

 • partiellt dagtraktamente (arbetsresan varar över 6 timmar) 20 euro
 • heldagtraktamente (arbetsresan varar över 10 timmar) 45 euro
 • utlandsdagtraktamente år 2022
 • måltidsersättning 11,25 euro
  • måltidsersättningen kan betalas för sådana arbetsresor för vilka det inte betalas något dagtraktamente till löntagaren.

Dagtraktamentet är en ersättning för högre måltidskostnader än normalt. Om arbetsresan inkluderar en gratis måltid eller en måltid som bekostas av arbetsgivaren, påverkar det beloppet på dagtraktamentet.

Kilometerersättningar och dagtraktamenten får betalas skattefritt till arbetstagaren både i Finland och utomlands.
De skattefria beloppen framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut 2022 (Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar 2022)
De skattefria beloppen framgår av Skatteförvaltningens årliga beslut 2023 (Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar 2023)

Läs mera om arbetsresa

Kilometerersättning om du använder din egen bil under arbetsresan

Om du använder din egen bil för en arbetsresa, betalar arbetsgivaren en skattefri kilometerersättning för användningen av din egen bil. Ersättningsbeloppet fastställs i Skatteförvaltningens årliga beslut. År 2023 är grundbeloppet på kilometerersättningen 0,53 euro/km (0,46 euro/km år 2022). Ersättningsbeloppet påverkas bland annat av om det är fråga om din egen bil eller en tjänstebil och om andra personer åker med dig i samma bil.

Du måste upprätta en reseräkning om arbetsresan

Arbetstagaren ska upprätta en reseräkning om arbetsresan. När du upprättar räkningen bifoga alla kvitton som har att göra med resan. De resekostnader som arbetsresan gett upphov till (exempelvis flyg- och tågbiljetter) och logikostnader (hotellavgifter) kan mot kvitton ersättas av arbetsgivaren. En arbetsresa kan emellertid ge upphov till tilläggskostnader som inte kan utredas med hjälp av kvitton eller verifikat. Dessa omfattar bland annat resekostnaderna om du företar resan med din egen bil. Arbetsgivaren kan betala skattefria ersättningar även för dessa kostnader förutsatt att arbetsgivaren använder de fastställda värdena i Skatteförvaltningens beslut som ersättningsgrund.

I beskattningen betraktas resan mellan bostaden och arbetsplatsen inte som arbetsresa

I beskattningen avses det med arbetsresa en tillfällig resa som du företar på grund av arbetsuppgifter som anknyter till ditt arbete. I beskattningen betraktas resan mellan bostaden och arbetsplatsen inte som arbetsresa. Du får dra av kostnaderna för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen i din egen beskattning enligt det billigaste fortskaffningsmedlet (i allmänhet kollektivtrafik).

Läs mera om avdrag för resekostnader i beskattningen

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2022