Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lättföretagarens resekostnader och övriga avdrag

När du arbetar som lättföretagare via ett faktureringsföretag kan du i beskattningen dra av kostnader som hänför sig till arbetet. Sådana är exempelvis resekostnader eller kostnader för arbetsredskap.

Kostnaderna dras av på olika sätt beroende på om du får lön eller ersättning för arbete.

Börja med att utreda vad för slags inkomst du får från faktureringsföretaget:

 • får du lön
 • eller får du ersättning för arbete

Om du under året får både lön och arbetsersättning, ska du deklarera resekostnaderna och de övriga kostnaderna som hänför sig till lönen och arbetsersättningen separat i olika punkter enligt följande anvisningar.

Observera att du beviljas automatiskt ett avdrag för förvärvande av inkomst på 750 euro för dina löneinkomster. I fråga om lön ska du deklarera arbetsresekostnaderna och de övriga kostnaderna för förvärvande av inkomst endast om de sammanlagda kostnaderna överstiger 750 euro per år.

Gränsen på 750 euro gäller inte arbetsersättningar. Det betyder att du i fråga om dem ska deklarera resekostnaderna och de övriga kostnaderna för förvärvande av inkomst även om beloppet understiger 750 euro.

Du ska föra körjournal och anteckningar

Om du behöver bil, moped, motorcykel eller något annat fordon i ditt arbete ska du föra körjournal över körningarna. Med hjälp av körjournalen kan du bevisa hur många kilometer per år som hänför sig till ditt arbete som lättföretagare och hur många kilometer du kört privat.

Du får dra av som kostnader för förvärvande av inkomst endast de arbetsresekostnader som hänför sig till ditt arbete som lättföretagare – exempelvis resorna till och från din kund.

Du ska föra anteckningar och spara kvittona också på dina övriga arbetsrelaterade kostnader, exempelvis telefonkostnaderna. Foga inte kvitton eller verifikationer till skattedeklarationen, utan förvara dem för dig själv. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov.

Så här anger du resekostnader i skattedeklarationen

Då faktureringsföretaget betalar dig lön ska du dra av resekostnaderna enligt det fordon du använt.

Avdrag för år 2023:

 • Om du använder din egen bil är avdraget 0,30 euro/kilometer
 • Om du använder cykel är avdraget 100 euro per år
 • Om du använder motorcykel är avdraget 0,20 euro/kilometer
 • Om du använder moped är avdraget 0,11 euro/kilometer

Resekostnader som hänför sig till löner deklareras i MinSkatt i punkten Resekostnader – Annan resa än mellan bostaden och arbetsplatsen – Tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher. Exempelvis matbud ska inte dra av kostnaderna för sina körningar som matbud i punkten Resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Läs anvisningen: Så här deklarerar du avdrag i MinSkatt

Om du deklarerar avdraget på papper ska du använda blanketten 1D Resor som dras av som utgifter för förvärvande av inkomster.

Observera att om faktureringsföretaget har betalat dig skattefria resekostnadsersättningar, kan du inte göra avdrag för samma resa.

Om faktureringsföretaget betalar dig arbetsersättningar, ska du dra av resekostnaderna som utgifter för förvärvande av övriga inkomster än löneinkomster. Dra av resekostnaderna enligt det transportmedel du använt.

Avdrag för år 2023:

 • Om du använder din egen bil är avdraget 0,30 euro/kilometer
 • Om du använder cykel är avdraget 100 euro per år
 • Om du använder motorcykel är avdraget 0,20 euro/kilometer
 • Om du använder moped är avdraget 0,11 euro/kilometer

Resekostnader som hänför sig till arbetsersättningar deklareras i MinSkatt i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster – Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster. Läs anvisningen: Så här deklarerar du avdrag i MinSkatt

Om du deklarerar avdraget på en pappersblankett ska du använda blanketten 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Ange resekostnaderna i punkten 8.5 Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster.

Matbud – se den illustrerade anvisningen om avdrag för resekostnader (pdf)

Så här anger du övriga avdrag i skattedeklarationen

Utöver resekostnaderna kan du i beskattningen dra av övriga kostnader som du haft i anknytning till arbetet som utgifter för förvärvande av inkomst. Sådana utgifter är exempelvis

 • den andel av telefonkostnaderna som hänför sig till arbetet
 • eventuella kostnader för arbetsredskap

Observera att du inte längre kan dra av arvoden som du betalat till faktureringsföretaget och inte heller arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift som faktureringsföretaget debiterat dig. Läs mer: Högsta förvaltningsdomstolens beslut ändrar beskattningspraxis för lättföretagare

Ange de utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till din lön

Ange de utgifter för förvärvande av inkomst som hänför sig till dina arbetsersättningar

 • i MinSkatt i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst – Utgifter för förvärvande av övriga inkomster än löneinkomster – Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster. Läs anvisningen: Så här lämnar du uppgifter om avdrag i MinSkatt
 • Om du deklarerar avdraget på en pappersblankett ska du använda blanketten 50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem. Ange resekostnaderna i del 8.5 i punkten Utgifter för förvärvande av övriga arbetsinkomster.

Har du betalat FöPL-avgifter?

Om du har betalat FöPL-avgifter, det vill säga företagarens pensionsförsäkringsavgifter, får du dra av dem i beskattningen.

Om du inte registrerat dig som företagare och du inte har FO-nummer, ska du dra av avgifterna i din förhandsifyllda skattedeklaration. Gör så här:

Läs på Pensionsskyddscentralens webbplats när du behöver en FöPL-pensionsförsäkring

Du kan deklarera avdrag redan för skattekort

Du kan deklarera dina avdrag redan när du ansöker om skattekort antingen för lön eller ersättning för arbete.

Observera att endast de utgifter som hänför sig till förvärvande av löneinkomster överförs till den förhandsifyllda skattedeklaration som du får följande vår. Kontrollera alltid att dina avdrag i den förhandsifyllda skattedeklarationen stämmer och att inga uppgifter saknas.

De utgifter som hänför sig till förvärvande av arbetsersättningar måste du deklarera på nytt när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Läs mer om skattekort för lättföretagare

Exempel 1. Rene arbetar som matbud och transporterar matportioner hem till kunder med egen bil. Rene får ersättning för matbudsarbetet via ett faktureringsföretag, han är alltså en lättföretagare. Faktureringsföretaget betalar honom ersättning i form av lön. Faktureringsföretaget har inte betalat honom skattefria resekostnadsersättningar.

Rene har resekostnader på grund av arbetet. Dessutom tar faktureringsföretaget ut ett arvode för sina tjänster av Rene och också arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

I sin beskattning får Rene dra av sådana kostnader som hänför sig till hans arbete som matbud. Rene måste föra körjournal för att visa hur många kilometer per år han kört som matbud.

År 2023 hade Rene totalt 4 000 kilometer i körningar som matbud och därmed får han som sina bilkostnader dra av 4 000 x 0,30 euro = 1 200 euro. Eftersom hans arbetsresekostnader och övriga kostnader sammanlagt överstiger 750 euro (det avdragsbelopp som beviljas alla automatiskt), kan Rene yrka på avdrag för kostnaderna.

I skattedeklarationen anger Rene de arbetsresekostnader (1 200 euro) som hänför sig till lönerna i punkten Resekostnader – Annan resa än mellan bostaden och arbetsplatsen – Tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher.

Rene kan inte i sin skattedeklaration dra av de arvoden som han betalat faktureringsföretaget och inte heller arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift om faktureringsföretaget har dragit av arvodet och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift från Renes lön.

Exempel 2. År 2023 har Anna fått lön av faktureringsföretaget och dessutom skattepliktiga resekostnadsersättningar 0,46 euro per kilometer. Hon får dock dra av endast 0,30 per kilometer på skattedeklarationen som kostnader för förvärvande av inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 23.1.2024