Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anvisningar för användningen av MinSkatt

När du sköter skatteärenden i MinSkatt kan du använda de illustrerade anvisningarna för MinSkatt.

Så här lämnar du uppgifter om avdrag i MinSkatt – resekostnader, hushållsavdrag, utgifter för förvärvande av inkomst, avdrag för bostad på arbetsorten och underhållsskyldighetsavdrag

Så här deklarerar du måltidsersättningar i MinSkatt

Med årsanmälningar avses uppgifter som bland annat företag lämnar till Skatteförvaltningen. Personkunder deklarerar inte sina egna inkomster eller avdrag med årsanmälningar.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

  1. Årsanmälningar kan lämnas i MinSkatt i den nedersta punkten Begränsad anmälan och begäran om uppgifter. Välj länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.
  2. Välj den årsanmälan du vill lämna.

Observera att årsanmälningar inte exempelvis kan lämnas via länken Sköt ärenden på ett företags vägnar. Välj vid behov länken Ändra din roll för uträttande av ärenden uppe till höger och sedan länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

Anvisningar för lämnande och korrigering av årsanmälningar

I MinSkatt välj länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2024