Anvisningar för användningen av MinSkatt

Anvisningar för person- och företagskunder

Anvisningar för samfundskunder

Person- och företagskund

Skattekort

Så här beställer du ett ändringsskattekort för 2020

Du jobbar vid sidan av studierna – så här beställer du ett skattekort

Så här gör du ett skattekort för pensionsinkomster

Så här gör du ett skattekort för lön när du får pension

Du får lön från eget företag − så här beställer du skattekort

Förskottsskatt

Så här ansöker du om förskottsskatt

Så här ändrar du förskottskatten

Så här ansöker du om tilläggsförskott i MinSkatt – privatperson

Skattedeklaration

Så här kompletterar du skattedeklarationen

Så här redigerar eller tar du bort förhandsifyllda uppgifter om avdrag och inkomster

Så här lämnar du skattedeklarationen för rörelseidkare eller yrkesutövare

Avdrag

Så här deklarerar du hushållsavdrag

Så här deklarerar du kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

Så här deklarerar du resor inom specialbranscher

Så här deklarerar du utgifter för förvärvande av inkomst

Så här deklarerar du avdrag för bostad på arbetsorten

Så här deklarerar du underhållsskyldighetsavdrag

Skatteåterbäringar och betalning

Så här kontrollerar du ditt skatteåterbäringsbelopp och -datum

Så här kontrollerar du kvarskattebeloppet och betalningsuppgifterna

Så här betalar du kvarskatt 

Så här betalar du skatter

Så här ber du om betalningsarrangemang

Så här kontrollerar du sammandraget

Så här kan du granska transaktioner

Skattedeklarationerna för jord- och skogsbruk

Så här lämnar du skattedeklarationen för jordbruk

Så här lämnar du skattedeklarationen för skogsbruk

Så här lämnar du en momsdeklaration för skogsägare

Överlåtelseskatt

Så här gör du en överlåtelseskattedeklaration

Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration

Så här ansöker du om återbäring av överlåtelseskatt

Anmälan om byggande

Så här gör du hushållets anmälan om byggande

Övriga ärenden

Så här anmäler du kontonumret

Så här beställer du ett skatteskuldsintyg

Så här svarar du på begäran om utredning

Så här lämnar du en omprövningsbegäran för år 2018

Så här lämnar du en omprövningsbegäran

Så här ansöker du om förhandsavgörande

Så här anmäler du dig till Skatteförvaltningens register

Videor

Se anvisningsvideor för MinSkatt (youtube.com)

Samfundskund

Allmänt

Deklarera så här

Så här anmäler du kontonumret

Så här kontrollerar du sammandraget

Så här ansöker du om förhandsavgörande

Så här skriver du ut ett dokument

Så här beställer du ett skatteskuldsintyg

Så här anmäler du dig till Skatteförvaltningens register

Momsbeskattning

Så här lämnar du momsdeklarationen

Så här ansöker du om momsåterbäring från ett annat EU-land

Så här korrigerar du i MinSkatt den ansökan om momsåterbäring som du har sänt till ett annat EU-land

Betalning och transaktionssökning

Så här betalar du skatter i MinSkatt

Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt

Så här kontrollerar du saldot

Så här granskar du använda betalningar och återbäringar

Så här ber du om betalningsarrangemang

Så här kan du granska transaktioner i MinSkatt

Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt

Så här ändrar du återbäringstidpunkt och återbäringsgräns i MinSkatt

Förskottsskatt och tilläggsförskott

Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott

Överlåtelseskatt

Så här gör ett bolag en överlåtelseskattedeklaration

Så här ansöker bolag om återbäring av överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt

Anmälan om byggande

Så här lämnar du en anmälan om entreprenad

Så här lämnar du en anmälan om arbetstagare

Så här korrigerar eller raderar du anmälan om byggande

Så här kopierar du anmälan om byggande till en ny anmälan

Begäran om utredning och omprövningsbegäran

Så här svarar du på begäran om utredning

Så här lämnar du en omprövningsbegäran

 Videor

Se anvisningsvideor för MinSkatt (youtube.com)