Anvisningar för användningen av MinSkatt

Anvisningar för person- och företagskunder

Anvisningar för samfundskunder

Person- och företagskund

Skattekort

Så här beställer du ett skattekort

Du jobbar vid sidan av studierna – så här beställer du ett skattekort

Så här gör du ett skattekort för pensionsinkomster

Du får lön från eget företag − så här beställer du skattekort i MinSkatt

Förskottsskatt

Så här ansöker du om förskottsskatt

Så här ändrar du förskottskatten

Avdrag

Så här deklarerar du hushållsavdrag

Så här deklarerar du kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats

Så här deklarerar du utgifter för förvärvande av inkomst

Så här deklarerar du avdrag för bostad på arbetsorten

Så här deklarerar du underhållsskyldighetsavdrag

Skatteåterbäringar och betalning

Så här kontrollerar du ditt skatteåterbäringsbelopp och -datum

Så här kontrollerar du kvarskattebeloppet och betalningsuppgifterna

Så här betalar du kvarskatt 

Så här betalar du skatter

Så här ber du om betalningsarrangemang

Så här kontrollerar du sammandraget

Så här kan du granska transaktioner

Skattedeklarationerna för jord- och skogsbruk

Så här lämnar du skattedeklarationen för jordbruk

Så här lämnar du skattedeklarationen för skogsbruk

Så här lämnar du en momsdeklaration för skogsägare

Övriga ärenden

Så här anmäler du kontonumret

Så här beställer du ett skatteskuldsintyg

Så här svarar du på begäran om utredning

Så här lämnar du en omprövningsbegäran

Så här ansöker du om förhandsavgörande

Videor

Se anvisningsvideor för MinSkatt (youtube.com)

Samfundskund

Allmänt

Deklarera så här

Så här anmäler du kontonumret

Så här kontrollerar du sammandraget

Så här ansöker du om förhandsavgörande

Så här skriver du ut ett dokument

Så här beställer du ett skatteskuldsintyg

Skattedeklaration

Så här lämnar du momsdeklarationen

Betalning och transaktionssökning

Så här betalar du skatter i MinSkatt

Så här hittar du rätt referensnummer i MinSkatt

Så här kontrollerar du saldot

Så här granskar du använda betalningar och återbäringar

Så här ber du om betalningsarrangemang

Så här kan du granska transaktioner i MinSkatt

Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt

Så här ändrar du återbäringstidpunkt och återbäringsgräns i MinSkatt

Förskottsskatt och tilläggsförskott

Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott

Begäran om utredning och omprövningsbegäran

Så här svarar du på begäran om utredning

Så här lämnar du en omprövningsbegäran

 Videor

Se anvisningsvideor för MinSkatt (youtube.com)