Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

För att sköta dina egna eller företagets skatteärenden måste du vara inloggad i våra e-tjänster. Logga in i MinSkatt eller våra övriga e-tjänster med bankkoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort.

Observera att mobilcertifikat kan skaffas till arbetstagarens arbetstelefon om hen inte vill sköta företagets skatteärenden med sina personliga bankkoder.

Om du sköter ärenden på någon annans vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt.

Representanten för ett utländskt företag behöver mobilapplikationen Finnish Authenticator och en Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden på företagets vägnar.

Autentisera dig med bankkoder, identitetskort eller mobilcertifikat

När du sköter dina egna eller ditt företags skatteärenden kan du autentisera dig med dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat, om du är

 • en privatperson
 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jord- eller skogsbruksidkare eller
 • en representant för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller en förening och du har en i handelsregistret antecknad roll i företaget eller organisationen som ger dig rätt att sköta ärenden på denna aktörs vägnar.

Du kan autentisera dig med dina personliga nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat, om du sköter ärenden på ett annat företags eller en annan organisations vägnar och har fått en Suomi.fi-fullmakt av en av de följande:

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • de dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner

Utländska företags och utländska personers skatteärenden: autentisera dig med identifieringsverktyget Finnish Authenticator eller med eIDAS-identifikation

Enbart de representanter för utländska företag som inte har ett finländskt identifieringsverktyg kan använda identifieringsverktyget Finnish Authenticator för att autentisera sig om de behöver sköta ärenden till exempel i MinSkatt.

För att kunna sköta ärenden på företagets vägnar behöver representanten för det utländska företaget även en Suomi.fi-fullmakt.

Man kan för tillfället identifiera sig i Skatteförvaltningens e-tjänst endast med identifieringsverktyget eIDAS och via e-tjänsten skicka enskilda anmälningar eller begäranden om uppgifter. Tjänsten är avsedd för både utländska privatpersoner och representanter för utländska företag.

eIDAS-identifiering för EU-medborgare

EU-medborgare kan autentisera sig i en del av Skatteförvaltningens e-tjänster. I framtiden tas eIDAS-identifieringen i mer omfattande användning i Skatteförvaltningens e-tjänster. Läs mer om eIDAS-identifiering.

Vanliga frågor

Bankkoderna får du i bruk när du ingår ett avtal med banken. Bankkoderna ska vara personliga om du använder dem för att logga in i en e-tjänst.

Mobilcertifikatet är en identifieringskod på SIM-kortet i telefonen. 

Om mobilcertifikatet är i arbetstagarens arbetstelefon uppstår ingen skattepliktig inkomst för hen. Om certifikatet är i arbetstagarens egen telefon och certifikatet används för att sköta arbetsärenden ska arbetsgivaren betala kostnaderna till arbetstagaren skattefritt mot kvitto.

Läs mer om mobilcertifikat på adressen mobilcertifikat.fi

Certifikatkortet kan vara ett identitetskort med medborgarcertifikat eller ett organisationskort med organisationscertifikat. Polisen beviljar identitetskort och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata organisationskort. 

Om arbetsgivaren skaffar ett identitetskort till arbetstagaren är det skattepliktig förvärvsinkomst för arbetstagaren. Att skaffa ett organisationskort är däremot inte skattepliktig inkomst. När arbetsgivaren har skaffat en kortläsare som stannar i arbetsgivarens bruk utgör läsaren inte skattepliktig förmån för arbetstagaren.

Läs mer om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida: Certifikat och kort för organisationer

Vid inloggningen till MinSkatt används identifikationstjänsten Suomi.fi som erbjuds av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). I och med den konkurrenssättning som DVV gjort har Suomi.fi-identifikationen tagit i bruk förmedlingstjänsten OP Tjänsten för förmedling av identifiering. Detta har lett till att OP eventuellt visas som tjänsteleverantör i samband med identifikationen även om du använder någon annan banks koder.

Ändringen påverkar inte säkerheten vid identifikationen och du kan logga in i MinSkatt med din egen banks koder på samma sätt som tidigare.

Det går inte längre att granska behörigheterna i tjänsten Katso vid inloggning med en stark personlig identifierare. Du behöver en Suomi.fi-fullmakt i stället för Katso-auktoriseringarna.

När du loggar in i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort kontrolleras din behörighet att sköta ärenden på en organisations vägnar

 • i handelsregistret
 • i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)
 • i föreningsregistret
 • i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

eIDAS-identifieringen för medborgare i EU-länder kan inte användas för att logga in i MinSkatt. eIDAS-identieringsverktyget är visserligen en del av den Suomi.fi-identifikation som används i MinSkatt. För tillfället visas eIDAS-indentifieringen som ett identifieringssätt för utlänningar i Suomi.fi-identifikationen även om det ännu inte går att sköta ärenden i MinSkatt med hjälp av eIDAS-identifieringsverktyget.

Mer information på Suomi.fi om användningen av identifieringsverktyg från andra länder

eIDAS-identifiering för EU-medborgare

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2023