Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

För att sköta dina egna eller företagets skatteärenden måste du vara inloggad i våra e-tjänster. Logga in i MinSkatt eller våra övriga e-tjänster med bankkoder, mobilcertifikat, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Om du sköter ärenden på någons annans vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt eller en Katso-auktorisering.

Identifiera dig med bankkoder, identitetskort eller mobilcertifikat

Du kan identifiera dig med nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat om du är

 • en privatperson
 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jord- eller skogsbruksidkare eller
 • en representant för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller en förening och du har en i handelsregistret antecknad roll i företaget eller organisationen som ger dig rätt att sköta ärenden på denna aktörs vägnar.

Logga in med en Katso-kod

Med en Katso-kod kan följande aktörer identifiera sig

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner
 • utländska medborgare och företag.

Med en enda inloggning till olika tjänster

I MinSkatt används Suomi.fi-identifikationen. Med Suomi.fi-identifikationen kan du på en gång logga in i alla de e-tjänster inom den offentliga förvaltningen som har tagit i bruk identifieringstjänsten. Du kommer exempelvis från MinSkatt direkt till tjänsten Suomi.fi-meddelanden utan att separat logga in dig.

eIDAS-identifiering för EU-medborgare

Medborgare i vissa EU-länder kan använda Skatteförvaltningens e-tjänster med sitt eget lands identifieringsverktyg tack vare eIDAS-identifieringen.

Vanliga frågor

Bankkoderna får du i bruk när du ingår ett avtal med banken. Bankkoderna ska vara personliga om du använder dem för att logga in i en e-tjänst.

Mobilcertifikatet är en identifieringskod på SIM-kortet i telefonen. 

Om mobilcertifikatet är i arbetstagarens arbetstelefon uppstår ingen skattepliktig inkomst för hen. Om certifikatet är i arbetstagarens egen telefon och certifikatet används för att sköta arbetsärenden ska arbetsgivaren betala kostnaderna till arbetstagaren skattefritt mot kvitto.

Läs mer om mobilcertifikat på adressen mobilcertifikat.fi

Certifikatkortet kan vara ett identitetskort med medborgarcertifikat eller ett organisationskort med organisationscertifikat. Polisen beviljar identitetskort och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata organisationskort. 

Om arbetsgivaren skaffar ett identitetskort till arbetstagaren är det skattepliktig förvärvsinkomst för arbetstagaren. Att skaffa ett organisationskort är däremot inte skattepliktig inkomst. När arbetsgivaren har skaffat en kortläsare som stannar i arbetsgivarens bruk utgör läsaren inte skattepliktig förmån för arbetstagaren.

Läs mer om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida: Certifikat och kort för organisationer