Så här loggar du in i MinSkatt och andra e-tjänster

För att sköta dina egna eller företagets skatteärenden måste du vara inloggad i våra e-tjänster. Logga in i MinSkatt eller våra övriga e-tjänster med bankkoder, mobilcertifikat, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Om du sköter ärenden på någons annans vägnar behöver du en Suomi.fi-fullmakt eller en Katso-auktorisering.

Identifiera dig med bankkoder, identitetskort eller mobilcertifikat

Du kan identifiera dig med nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat om du är

 • en privatperson
 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jord- eller skogsbruksidkare eller
 • en representant för ett aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag eller en förening och du har en i handelsregistret antecknad roll i företaget eller organisationen som ger dig rätt att sköta ärenden på denna aktörs vägnar.

Logga in med en Katso-kod

Med en Katso-kod kan följande aktörer identifiera sig

 • bolag (aktiebolag samt bostads- och fastighetsaktiebolag)
 • stiftelser och föreningar
 • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
 • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
 • dödsbon som har ett FO-nummer
 • samfällda förmåner
 • utländska medborgare och företag.

Med en enda inloggning till olika tjänster

I MinSkatt används Suomi.fi-identifikationen. Med Suomi.fi-identifikationen kan du på en gång logga in i alla de e-tjänster inom den offentliga förvaltningen som har tagit i bruk identifieringstjänsten. Du kommer exempelvis från MinSkatt direkt till tjänsten Suomi.fi-meddelanden utan att separat logga in dig.

eIDAS-identifiering för EU-medborgare

Medborgare i vissa EU-länder kan använda Skatteförvaltningens e-tjänster med sitt eget lands identifieringsverktyg tack vare eIDAS-identifieringen.