Identifiering – gör så här

För att personkunder eller företag ska kunna sköta sina skatteärenden i våra webbtjänster ska de identifiera sig.

Privatpersoner kan vanligtvis identifiera sig med sina bankkoder, men bolag, sammanslutningar och andra organisationer behöver en Katso-kod. En beskrivning om identifieringssätten finns på respektive tjänstens inloggningssida.

Ändringar i autentiseringen och auktoriseringen

Ändringar i elektronisk autentisering och auktorisering. Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter i november 2018. Ytterliga information

Sköter du skatteärenden för någon annans räkning men har inte tillgång till uppgifterna i MinSkatt? Se lösningen på inloggningsproblemet.

Privatpersoner och yrkesutövare identifierar sig med bankkoder

Du kan identifiera dig till våra webbtjänster med dina personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt personkort om du är:

  • en privatperson
  • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
  • en jord- eller skogsbruksidkare

Övriga företag och kundgrupper identifierar sig med en Katso-kod

Företags- och samfundskunder behöver en Katso-kod. Det här gäller följande kundgrupper:

  • bolag (bl.a. aktiebolag och bostads- och fastighetsaktiebolag)
  • samfund (bl.a. stiftelser och föreningar)
  • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
  • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
  • dödsbon

Katso-koden är bokföringsbyråernas och företagens nyckel till bland annat webbtjänsten MinSkatt. Från och med januari 2017 deklareras och betalas skatter på eget initiativ i MinSkatt.