Identifiering – gör så här

För att personkunder eller företag ska kunna sköta sina skatteärenden i våra webbtjänster ska de identifiera sig.

Privatpersoner kan vanligtvis identifiera sig med sina bankkoder, men bolag, sammanslutningar och andra organisationer behöver en Katso-kod. En beskrivning om identifieringssätten finns på respektive tjänstens inloggningssida.

Privatpersoner och yrkesutövare identifierar sig med bankkoder

Du kan identifiera dig till våra webbtjänster med dina personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt personkort om du är:

  • en privatperson
  • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
  • en jord- eller skogsbruksidkare

Övriga företag och kundgrupper identifierar sig med en Katso-kod

Företags- och samfundskunder behöver en Katso-kod. Det här gäller följande kundgrupper:

  • bolag (bl.a. aktiebolag och bostads- och fastighetsaktiebolag)
  • samfund (bl.a. stiftelser och föreningar)
  • organisationer inom offentlig förvaltning (bl.a. kommuner och församlingar)
  • sammanslutningar (bl.a. jordbruks-, skogs- och näringssammanslutningar)
  • dödsbon

Katso-koden är bokföringsbyråernas och företagens nyckel till bland annat webbtjänsten MinSkatt. Från och med januari 2017 deklareras och betalas skatter på eget initiativ i MinSkatt.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken