Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott i MinSkatt - samfundskund

 1. Du kan ansöka om förskottsskatt eller tilläggsförskott t.ex. via ”Funktioner”. Klicka på ”Ansökan om förskott och tilläggsförskott” på listan av funktioner.

 2. Välj sedan det skatteår för vilket du ansöker om förskottsskatt eller tilläggsförskott. När du valt ett skatteår som löpt ut, ansöker du om tilläggsförskott ifall förskottsbeloppet ökar. Tilläggsförskott kan endast påföras för ett skatteår som löpt ut. Förskottsskatt kan du ansöka för den nuvarande eller följande skatteperioden.

 3. Så här ansöker du om tilläggsförskott:

  Ange de nya uppgifterna enligt förvärvskälla. Uppge resultatet för en förvärvskälla för näringsverksamhet, en personlig förvärvskälla eller jordbrukets förvärvskälla, eller för flera av dessa. Klicka på ”Nästa”.

 4. Du ser tilläggsförskottsbeloppet direkt i MinSkatt. Tilläggsförskottet ska betalas i en rat, och som förfallodag kan du välja samma dag eller någon dag under de tre följande veckorna. Förfallodagen ska ändå alltid vara en bankdag.

 5. Samtidigt kan du lämna in tilläggsuppgifter till din ansökan eller vid behov bifoga bilagor. Dessa är dock inte obligatoriska.

 6. Klicka på ”Skicka” när din ansökan är färdig. Du får en bekräftelse på att din ansökan har tagits emot och du kan öppna förskottsskattebeslutet som gäller tilläggsförskott omedelbart. Det arkiveras också under fliken Postlåda i MinSkatt.

 7. Så här ansöker du om förskottsskatt:

  Om du ansöker om förskottsskatt för innevarande eller följande skatteperiod, kan du välja att uppge endast resultatet eller en mer detaljerad uträkning av resultatet. Fyll i de uppgifter som behövs och gå till nästa sida.

 8. Du får ett meddelande om det nya förskottsskattebeloppet. Samtidigt kan du lämna in tilläggsuppgifter till din ansökan eller vid behov bifoga bilagor. Dessa är dock inte obligatoriska.

 9. Klicka på ”Skicka” när din ansökan är klar. Du får en bekräftelse på att sändningen lyckades. När ansökan har behandlats syns förskottsskattebeslutet i MinSkatt.