Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här ser du uppgifterna om din kvarskatt och betalar den i MinSkatt

Du ser beloppet av din kvarskatt och betalningsdagen på ingångssidan i MminSskatt efter att du har fått beskattningsbeslutet.

Du kan betala din kvarskatt antingen via MinSkatt under den innevarande dagen eller kopiera betalningsuppgifterna i MinSkatt och betala skatten senare i din nätbank.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. Du ser kvarskattebeloppet och förfallodagen på ingångssidan i punkten Betalningssituation.

  Om din beskattning ännu inte har slutförts ser du uppgifterna under Betalningssituation i punkten Beskattningsbeslut om inkomstskatt.

  Observera: Kvarskattebeloppet visas i MinSkatt efter att du har fått beskattningsbeslutet.

  Om du gör ändringar i din skattedeklaration eller din maka/make gör ändringar i sin egen visas uppgiften ”Din deklaration är under behandling” i MinSkatt i stället för kvarskatten. Den eventuella kvarskatten visas i MinSkatt först efter att du har fått ett nytt beskattningsbeslut. Samtidigt kan kvarskattebeloppet och betalningsdagen ändras.

  Kvarskattebeloppet visas i punkten Beskattningsbeslut om inkomstskatt fram till att beskattningen slutförs. Observera att om du betalar kvarskatt innan din beskattning har slutförts ändras inte det belopp som visas på ingångssidan.

 2. Om din beskattning ännu inte har slutförts ska du granska kvarskatteuppgifterna närmare så här: I sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Alla skatteår ska du välja länken Visa uppgifter om alla skatteår.

 3. I punkten för skatteåret ser du hur mycket kvarskatt du har att betala och när förfallodagen är.

  Kvarskattebeloppet ändras inte i den här punkten även om du betalar en del eller hela skatten. Endast i punkten Följande betalning ändras beloppet av följande betalningsrat om du redan har betalat en del eller hela kvarskatten.

  Om du själv eller din make gör ändringar i skattedeklarationen

  • står det vid kvarskattebeloppet ”Din deklaration är under behandling" tills du har fått ett nytt beskattningsbeslut
  • visas det i punkten Följande betalning tills vidare ingen förfallodag och inte heller ett belopp för följande betalning.
 4. Du kan kontrollera betalningsuppgifterna för kvarskatten, såsom kontonumret och referensnumret, genom att gå till fliken Egna skatteslag och där i punkten Betalningssituation välja länken Betalning av skatter.

 5. Om du vill betala kvarskatten i din nätbank ser du i punkten Inkomstskatt för personer det referensnummer som du behöver för att betala kvarskatten och Skatteförvaltningens kontonummer. Du kan också ladda ned betalningsuppgifterna som en fil genom att välja knappen Ladda ned som fil (csv).

  Logga in i din nätbank och betala kvarskatten med de uppgifter för betalning som du fått i MinSkatt.

 6. Om du vill betala kvarskatten via MinSkatt kan du övergå till att betala genom att välja knappen Betala inkomstskatt för personer.

 7. Du ser de kvarskatter som ska betalas. Ange i fältet det belopp som du ska betala och välj Fortsätt. Betalningsdagen är automatiskt den innevarande dagen och det går inte att ändra den.

  Om din beskattning ännu inte har slutförts visas kvarskatteraterna inte i tabellen. Du kan dock lägga till ett belopp som du vill betala i fältet Betalningens belopp. Din betalning riktas till kvarskatt om du inte har andra obetalade skatter.

 8. Välj knappen Öppna nätbanken.

 9. När du har betalat kvarskatten syns betalningen i MinSkatt om 1–2 dagar.

Sidan har senast uppdaterats 9.6.2023