Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arvskifte – lämna en kopia av skifteshandlingen till Skatteförvaltningen

När bouppteckningen är färdig kan arvet skiftas (dvs. egendomen delas upp mellan arvingarna/testamentstagarna). Du behöver inte vänta på arvsbeskattningsbeslutet eller begära tillstånd av Skatteförvaltningen till att skifta dödsboet.

En skifteshandling ska förrättas över arvskiftet. Egendomen i dödsboet överförs till arvingarna enligt arvskifteshandlingen.

Ur skifteshandlingen ska det framgå

 • den skiftade egendomen
 • värdet på den skiftade egendomen vid tidpunkten för skiftet
 • vad var och en av arvingarna har fått
 • vad som eventuellt inte skiftats
 • om boet skiftats i sin helhet.

Alla delägare i dödsboet ska skriva under arvskifteshandlingen.

Skatteförvaltningen kan inte ta ställning till om avvittrings- och arvskifteshandlingen kan undertecknas elektroniskt. Säkrast är att underteckna arvskifteshandlingen för hand.

Skatteförvaltningen har inga färdiga mallar eller blanketter för en arvskifteshandling. Du kan använda dig av mallar som finns exempelvis på nätet.

När skifteshandlingen är färdig ska du lämna en kopia av den till Skatteförvaltningen. Vi behöver endast en kopia av samma dödsbos arvskifteshandling.

Så här lämnar du kopian av arvskifteshandlingen i MinSkatt

 1. Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)
 2. Efter att du har loggat in ska du välja länken Sköt egna skatteärenden. Du behöver ingen Suomi.fi-fullmakt för att skicka arvskifteshandlingen.
 3. Välj fliken Skatteärenden.
 4. I punkten Arvsskatt ska du välja länken Avvittrings- och arvskifteshandling eller annan tilläggsutredning.
 5. Inlämningen av uppgifter består av 2 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.
  Fasen Basuppgifter:
  • Ange arvlåtarens uppgifter.
  • Lägg till bilagorna genom att välja länken Lägg till en fil. Bilagor kan ha följande filformat: pdf, rtf, doc, docx, jpeg, jpg, tiff och png.
  • Lämna kontaktuppgifterna till en person som kan ge mer information.
 6. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.
 1. Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)
 2. Efter identifieringen ska du i punkten Begränsad anmälan och begäran om uppgifter välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Du behöver ingen Suomi.fi-fullmakt. Observera att när du lämnar uppgifter om en annan person via denna länk kombineras uppgifterna inte på något sätt till dina personliga beskattningsuppgifter och visas inte i samband med dina beskattningsuppgifter i MinSkatt.
 3. I punkten Arvsskatt ska du välja länken Avvittrings- och arvskifteshandling eller annan tilläggsutredning.
 4. Inlämningen av uppgifter består av 2 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.
  Fasen Basuppgifter:
  • Ange arvlåtarens uppgifter.
  • Lägg till bilagorna genom att välja länken Lägg till en fil. Bilagor kan ha följande filformat: pdf, rtf, doc, docx, jpeg, jpg, tiff och png.
  • Lämna kontaktuppgifterna till en person som kan ge mer information.
 5. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.

Om du behöver ett sammandrag av de handlingar som du skickat ska du skriva ut eller spara sammandraget genast i samband med att du skickar dem.

Om det inte går att använda e-tjänster

Om du inte kan lämna arvskifteshandlingen i MinSkatt kan du skicka den till adressen:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023