Hur deklarerar jag inkomster av åkerarrende i MinSkatt?

Inkomst av åkerarrende är jordbruksinkomst. Om du äger åker och har arrenderat ut den ska du deklarera arrendeinkomsten i skattedeklarationen för jordbruk.

Om exempelvis ett dödsbo eller en sammanslutning med FO-nummer äger åkern ska du lämna skattedeklarationen för jordbruk i deras namn. I det här fallet behöver du Suomi.fi-fullmakter eller Katso-koder för att kunna använda e-tjänsterna.

Läs mer: Ska jag lämna en momsdeklaration för åkerarrende?

Så här deklarerar du inkomster av åkerarrende i MinSkatt

 1. Logga in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster)

  Om du lämnar skattedeklarationen för jordbruk till exempel i dödsboets eller sammanslutningens namn ska du välja Agera på ett företags vägnar.

 2. Välj under Funktioner Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 3. Välj året 2020. Om det på sidan finns en länk till Skattedeklaration för jordbruk ska du välja den och gå till punkt 7 i anvisningen. Välj annars länken Skattedeklarationer.

 4. Välj i punkten Inkomstskatt för personer länken Välj period.

 5. Klicka på Välj vid året 2020.

 6. Välj i punkten Skattedeklaration för jordbruk (2) Deklarera.

 7. Kontrollera att bakgrundsuppgifterna stämmer. Gå därefter till fasen Inkomster.

 8. Välj Jag lämnar uppgifter i fasen Inkomster. Rulla därefter neråt på sidan.

 9. Sök punkten Momsfria stöd och ersättningar samt övriga momsfria inkomster (bland annat inkomster av åkerarrende). Klicka på Ja i denna punkt.

  Ange inkomsten av åkerarrande i punkten Övriga momsfria inkomster.

  Gå till fasen Utgifter och reserveringar.

 10. Om du har jordbruksutgifter ska du lämna uppgifterna i denna fas. Välj Ja i den rätta punkten och ange uppgifterna.

  Om du inte har jordbruksutgifter ska du välja Jag lämnar inte uppgifter i fasen Utgifter och reserveringar.

  Gå till fasen Uträkning av förmögenhet.

 11. Kontrollera i denna fas att uppgifterna i uträkningen av förmögenhet stämmer. Gå därefter till fasen Förhandsgranska och skicka.

 12. Kontrollera uppgifterna. Vid behov kan du korrigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen.