Så här kontrollerar du saldot i MinSkatt

  1. Saldospecifikationen och saldoprognosen finns på MinSkatts ingångssidan. Väj Saldospecifikation.

  2. Det totala saldot är saldot för den innevarande dagen för de skatteslagsom finns i MinSkatt. Det totala saldot innehåller de skatter som har förfallit till betalning. I saldot syns ändå inte de skatter vars förfallodag är den innevarande dagen.

  3. Genom att klicka på Saldospecifikation kan du granska det totala saldot närmare. I saldospecifikationen kan du till exempel se skatter som har förfallit, kommande skatter samt oanvända betalningar och återbäringar.

  4. Genom att välja saldoprognosen i saldospecifikationen kan du beräkna saldot för en vald dag högst 30 dagar framåt.