Så här kontrollerar du saldot i MinSkatt

  

  1. Saldospecifikationen och saldoprognosen finns på ingångssidan i MinSkatt under rubriken ”Skatter som förfaller till betalning” i punkten ”Alla transaktioner”.

  2. Saldot i punkten ”Förfallna skatter” är saldot för den innevarande dagen för de skatteslag som finns i MinSkatt. Saldot innehåller de skatter som har förfallit till betalning. I saldot syns emellertid inte de skatter vars förfallodag är den innevarande dagen.

  3. I saldospecifikationen kan du granska det totala saldot närmare. Där ser du exempelvis skatter som har förfallit, kommande skatter samt oanvända betalningar och återbäringar.

  4. Genom att välja saldoprognosen i saldospecifikationen kan du beräkna saldot för en vald dag som är högst 30 dagar i framtiden.