Så här beställer du ett skatteskuldsintyg i MinSkatt

I MinSkatt kan du beställa ett skatteskuldsintyg, det vill säga ett intyg över om du eller ett företag som du representerar har obetalda skatter eller deklarationer av skatter på eget initiativ som inte har lämnats.

Intyget visas i MinSkatt där du kan skriva ut det genast. Du får intyget också per post.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster). Fortsätt sedan så här.

  1. Välj på ingångssidan i MinSkatt fliken Funktioner.

  2. Välj i punkten Intyg länken Skatteskuldsintyg.

  3. Fasen Uppgifter om beställningen: Välj om du vill beställa ett skatteskuldsintyg en gång eller varje månad.

    Om du beställer intyget en gång får du det genast i MinSkatt. Om du gör en månatlig beställning är den i kraft i ett år och intyget blir tillgängligt i MinSkatt den första dagen i varje månad.

  4. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.

  5. Du kan öppna skatteskuldsintyget genom att välja knappen Öppna skatteskuldsintyget. Vid behov kan du skriva ut intyget själv. Läs anvisningen Så här skriver du ut i MinSkatt. Du får intyget också per post.