Så här ber du om betalningsarrangemang i MinSkatt

  1. Välj Alla funktioner på MinSkatts ingångssida under Funktioner.

  2. Välj ”Begäran om betalningsarrangemang” i listan som öppnas.

  3. Du ser de skatter som ingår i betalningsarrangemanget och beloppet som ska betalas på första sidan. Välj antalet betalningsrater. Antalet betalningsrater kan vara mellan 1 och 24 med en månads intervaller.

    Personkunder kan dock välja betalningsrater med två månaders intervall om det endast är fråga om arvs- och/eller gåvoskatt. Antalet betalningsrater kan då vara 1–12.

  4. Välj förfallodagen för den första betalningen. Förfallodagen ska vara en bankdag som infaller inom 30 dagar från begäran. Klicka på ”Nästa”.

  5. Du ser tidtabellen för dina betalningar, dvs. förfallodagen för varje rat och summan som ska betalas.

  6. Välj dina egna kontaktuppgifter eller fyll i övriga kontaktuppgifter.

  7. Klicka på ”Skicka” när din begäran om betalningsarrangemang är klar.