Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här ansöker du om att bli godkänd upplagshavare i MinSkatt

Med denna ansökan kan du ansöka om tillstånd för verksamhet som godkänd upplagshavare och skatteupplag. Använd samma ansökan även om du vill ändra ett befintligt tillstånd eller återkalla det.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster). Gör sedan så här:

 1. Se bild

  Välj fliken Funktioner.

 2. Se bild

  Välj sektionen Registreringar och tillstånd och i den länken Punktskattetillstånd.

 3. Se bild

  Fasen Basuppgifter:

  I punkten Ansökan gäller ska du välja Nytt tillstånd. Efter valet öppnas en ny punkt i ansökan, punkten Regelbunden verksamhet. I den frågas för hurdan verksamhet du ansöker om tillstånd. Välj Godkänd upplagshavare.

  Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som kan ge tilläggsuppgifter.

  Gå till följande fas med knappen Fortsätt. Observera att du efter detta inte längre kan byta valen i fasen Basuppgifter.

  I punkten Ansökan gäller kan du också välja om du söker ändring i ett befintligt tillstånd eller återkallar ett tillstånd.

   

 4. Se bild

  Fasen Uppgifter om punktskattetillståndet:

   • Ange för hurdan verksamhet du ansöker om tillstånd. Du kan välja flera alternativ.
   • Om ansöker om rätt till direkt leverans ska du välja Ja.
 5. Se bild
  • Ange den produkt för vilken du ansöker om tillstånd: välj knappen Lägg till en ny produkt. Ange i det fönster som öppnas uppgifterna om produkten och en uppskattning av mängden produkter under ett kalenderår. Välj OK.
  • Om du ansöker om tillstånd för flera produkter ska du lägga till produkterna en åt gången.
  • Vid behov kan du redigera uppgifterna om en produkt som redan lagts till eller ta bort produkten genom att klicka på produktens namn.
 6. Se bild
  • Ange uppgifterna om upplaget genom att välja Lägg till ett skatteupplag. Fyll i alla uppgifter och välj till slut OK.
  • Om du anger flera upplag ska du lägga till dem en åt gången.
 7. Om du ansöker om tillstånd till ett skatteupplag för alkoholdrycker, flytande bränslen eller tobak ska du ange den e-postadress till vilken du vill ha EMCS-meddelanden.

   • Ge en fritt formulerad beskrivning av den punktskattepliktiga verksamheten samt övriga nödvändiga uppgifter.
   • Fyll i uppgifterna om adressen till den tillståndssökande och bifoga de begära bilagorna.
 8. Fasen Förhandsgranska och skicka:

  Kontrollera att uppgifterna som du har angett är rätt. Vid behov kan du ännu redigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021