Så här ser du ditt skatteåterbäringsbelopp och utbetalningsdagen i MinSkatt

Anvisningen uppdateras för tillfället.

 1. Du ser ditt skatteåterbäringsbelopp på ingångssidan i den orangefärgade lådan. Beloppet syns på ingångssidan från och med att du fått beskattningsbeslutet till och med utbetalningsdagen. Om det blir ändringar i din beskattning och du får ett nytt beskattningsbeslut ändras skatteåterbäringsbeloppet på ingångssidan att motsvara beloppet i det nya beslutet.

  Du kan kontrollera utbetalningsdagen för din skatteåterbäring genom att klicka på "När utbetalas skatteåterbäringen?". Om exempelvis du själv eller  ändrar på uppgifterna i skattedeklarationen står det i punkten för utbetalningsdagen "Din deklaration är under behandling". Den nya utbetalningsdagen för skatteåterbäringen visas efter att du har fått det nya beskattningsbeslutet med nya uppgifter.

 2. Du kan också granska dina skatteåterbäringsuppgifter genom att på ingångssidan klicka på ”Inkomstskatt för personer".

 3. På sidan Inkomstskatt för personer ser du när din beskattning slutförs, hur mycket skatteåterbäring du får och när skatteåterbäringen utbetalas. Om det blir ändringar i din beskattning och du får ett nytt beskattningsbeslut ändras skatteåterbäringsbeloppet att motsvara beloppet i det nya beslutet också på denna sida.

  Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen ändras om exempelvis du själv eller din make gör ändringar i skattedeklarationen. Då står det vid utbetalningsdagen ”Din deklaration är under behandling" till och med att du har fått det nya beskattningsbeslutet med de nya uppgifterna.

 4. Observera att om din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter syns den eventuella ändringen i skatteåterbäringsbeloppet inte på ingångssidan i MinSkatt och inte heller på sidan Inkomstskatt för personer. Du kan se uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen på fliken "Genomförda betalningar och återbäringar". Läs mer: Så här ser du i MinSkatt hur din skatteåterbäring har använts.

  Din skatteåterbäring används till att betala skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer

  • till obetalda skatter genast efter att beskattningen slutförts och
  • till skatter som förfaller genast på förfallodagen.