Så här kontrollerar du ditt skatteåterbäringsbelopp och -datum i MinSkatt

  1. På ingångssidan ser du ditt skatteåterbäringsbelopp under rubriken "Inkomstskatt för personer". Det syns där från och med att du fått beskattningsbeslutet till och med utbetalningsdagen.

  2. Du kan kontrollera datumet då skatteåterbäringen betalas ut genom att klicka på "När utbetalas skatteåterbäringen eller när ska kvarskatten betalas?"

  3. Beakta att om din skatteåterbäring har använts till obetalda skatter syns en eventuell ändring inte i skatteåterbäringsbeloppet på ingångssidan. Du kan granska uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen under fliken "Genomförda betalningar och återbäringar". Skatteåterbäringen kan användas till obetalda skatter tidigast den dag då beskattningen har slutförts.