Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här gör du en anmälan om entreprenad i MinSkatt

 1. Välj fliken Skatteärenden.

 2. I punkten Övriga deklarationer ska du välja länken Gör en anmälan om entreprenader eller arbetstagare.

 3. Klicka på länken Välj deklaration vid den period för vilken du vill lämna uppgifter.

 4. Välj anmälan om entreprenad genom att vid den klicka på länken Deklarera.

 5. Anmälan består av 3 faser.

  Fasen Uppgiftslämnarens uppgifter: Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som lämnar tilläggsuppgifter.

 6. Fasen Uppgifter om entreprenaden: Lämna uppgifterna separat för varje byggarbetsplats och entreprenadavtal. Välj knappen Lägg till en byggarbetsplats eller ett avtal för att lämna uppgifter om en byggarbetsplats eller ett avtal.

 7. Välj om du lämnar uppgifterna om en entreprenad per byggarbetsplats eller per avtal.

  Fyll i övriga uppgifter och rulla sedan sidan neråt.

 8. Välj i slutet av sidan länken Lägg till en entreprenör för att lämna uppgifter om entreprenören.

  Om du lämnar uppgifter per byggarbetsplats ska du i uppgifterna om byggarbetsplatsen ange alla de entreprenörer som har arbetat på denna byggarbetsplats under deklarationsperioden. Lämna uppgifter om en entreprenör åt gången. Lägg till en ny entreprenör alltid genom att välja länken Lägg till en entreprenör.

  Om du lämnar uppgifterna om en entreprenad per avtal kan du endast ange uppgifter om en entreprenör per avtal.

 9. Fyll i entreprenörens FO-nummer eller vid behov någon annan beteckning för entreprenören. Ange också en kontaktperson, uppdragets art och entreprenadens längd. Rulla sedan neråt på sidan.

 10. Fyll i punkterna som gäller faktureringen av entreprenaden och den omvända momsskyldigheten. Välj sedan knappen OK.

 11. När uppgifterna om entreprenören är rätt ska du på nytt klicka på knappen OK. Du kommer till huvudvyn över anmälan om entreprenad. Lägg vid behov till andra byggarbetsplatser eller avtal.

 12. Fasen Förhandsgranska och skicka:

  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.
  • Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna sparas i 3 månader. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan.
Sidan har senast uppdaterats 22.2.2022