Så här gör du en anmälan om entreprenad i MinSkatt

 1. Sök punkten Funktioner och välj Alla funktioner.

 2. Bläddra till punkten Övriga deklarationer och välj Anmälningar om byggande.

 3. Klicka på länken Välj deklaration vid den period för vilken du vill ange uppgifter.

 4. Välj anmälan om entreprenad: klicka på länken Deklarera.

 5. Den första fasen är Uppgiftslämnarens uppgifter. Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som kan ge ytterligare information.

  Gå sedan till fasen Uppgifter om entreprenaden. Du kommer till denna fas genom att klicka på Fortsätt.

 6. Lämna uppgifterna separat för varje byggarbetsplats och entreprenadavtal. Välj Lägg till en byggarbetsplats eller ett avtal för att lämna uppgifter om en byggarbetsplats eller ett avtal.

 7. Välj om du lämnar uppgifter om entreprenad per byggarbetsplats eller per avtal.

  Fyll i andra uppgifter och bläddra sedan sidan neråt.

 8. Välj i slutet av sidan Lägg till en entreprenör för att fylla uppgifter om entreprenören.

  Om du lämnar uppgifterna per byggarbetsplats ska du vid uppgifter om byggarbetsplats anmäla alla de entreprenörer som har arbetat på denna byggarbetsplats under deklarationsperioden. Lämna uppgifterna om en entreprenör åt gången. Lägg till en ny entreprenör genom att klicka på Lägg till en entreprenör.

  Om du lämnar uppgifterna om entreprenad per avtal kan du endast ange uppgifter om en entreprenör per avtal.

 9. Fyll i entreprenörens FO-nummer eller vid behov någon annan beteckning för entreprenören. Ange också kontaktpersonen, uppdragets art och entreprenadens längd. Rulla sedan neråt på sidan.

 10. Fyll i uppgifter som gäller fakturering av entreprenad och omvänd momsskyldighet. Klicka sedan på OK.

 11. När uppgifterna om entreprenören är rätt ska du på nytt klicka på OK. Du kommer till huvudvyn för anmälan om entreprenad. Lägg till vid behov andra byggarbetsplatser eller avtal. När du har angett alla uppgifter ska du gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.  Du kommer till denna fas genom att klicka på Fortsätt.

 12. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem. Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja Spara som halvfärdig. Skatteförvaltningen behandlar inte anmälan förrän du skickat den.

 13. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på Skicka. De anmälningar som du har skickat kan du också alltid läsa i MinSkatt.