Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bokföringsbyråer och bokförare: så här ser ni uppgifterna om saldot och läget i MinSkatt

Som bokförare kan du se uppgifterna om läget för kunden i en ny tabell i MinSkatt.

 1. När du har loggat in i MinSkatt och sköter ärenden på ett företags vägnar kommer du till en kundlista där du kan välja på vems vägnar du sköter ärenden. Välj på sidan länken Se kundernas lägesuppgifter.

 2. I tabellen Kundernas lägesuppgifter ser du

  • uppgifter om det öppna saldot för kunderna
  • det senaste sammandraget där du ser betalningsläget
  • de utredningsbegäranden som väntar på svar
  • information om skattedeklarationer som är för sena.

  Som bokförare ser du uppgifterna om saldot och sammandraget om din kund har gett dig Suomi.fi-fullmakten Hantering av skatteärenden. Om du inte har denna fullmakt visas inte sammandraget och som saldo visas 0.

  Om kunden har en öppen begäran om utredning eller en utebliven anmälan eller deklaration som uppgift, ser du en direkt länk till utredningsbegäranden eller uppgifter. Observera att utredningsbegärandena och uppgifterna inte visas om de inte inkluderas i din fullmakt.

  I tabellen Kundernas lägesuppgifter visas endast de kunder som du har valt som favoriter eller vars uppgifter du har tittat på senast. Om det finns fler än 300 kunder visas uppgifterna om alla kunder nödvändigtvis inte.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023