Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här gör du en anmälan om arbetstagare i MinSkatt

 1. Se bild

  Välj fliken Alla skatteslag.

 2. Se bild

  I punkten Övriga deklarationer ska du välja länken Gör en anmälan om entreprenader eller arbetstagare.

 3. Se bild

  Klicka på länken Välj deklaration vid den period för vilken du vill lämna uppgifter.

 4. Se bild

  Välj anmälan om arbetstagare och klicka där på länken Deklarera.

 5. Se bild

  Anmälan består av 3 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan.

  Fasen Uppgiftslämnarens uppgifter: Ändra vid behov kontaktuppgifterna för den person som lämnar tilläggsuppgifter.

 6. Se bild

  Fasen Uppgifter om byggarbetsplatser: Lämna uppgifterna separat för varje byggarbetsplats. Välj knappen Lägg till en byggarbetsplats för att lämna uppgifter om arbetstagarna på en byggarbetsplats.

  Fyll i uppgifterna om arbetsgivare en åt gången.

 7. Se bild

  Välj länken Lägg till en arbetsgivare. Fyll i arbetsgivarens FO-nummer eller vid behov någon annan beteckning för arbetsgivaren. Ange också arbetsgivarföretagets kontaktperson och om företaget har hyrda arbetstagare på byggarbetsplatsen.

  Välj knappen OK.

  Välj på nytt länken Lägg till en arbetsgivare för att fylla i uppgifter om följande arbetsgivare.

 8. Se bild

  Lämna uppgifter om alla arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatsen. Välj länken Lägg till en arbetstagare.

 9. Se bild

  Du kan lägga till en arbetstagare antingen på basis av hens skattenummer eller personbeteckning. Om du får ett felmeddelande att skattenumret och födelsedatumet inte motsvarar varandra ska du kontrollera uppgifterna och svara på en kontrollfråga som visas ovanför uppgifterna.

  Fyll också i uppgifter om arbetstagarens anställningsförhållande och arbetsgivare.

  Välj sedan knappen OK.

  Välj på nytt länken Lägg till en arbetstagare för att lämna uppgifter om följande arbetstagare.

 10. Se bild

  Om du inte har uppgifter om alla arbetstagare ska du i punkten Anmälda arbetstagare välja Nej. Det öppnas en tabell över de uppgifter som du angett.

  Redigera uppgifterna vid den arbetsgivare vars alla arbetstagare du ännu inte vet.

  Kolumnen Har anmälts har alternativet Alla som standard. Klicka på ordet Alla vid den rätta arbetsgivaren och välj i stället för Alla alternativet En del (om du anmäler en del av arbetstagarna) eller Inga (om du ännu inte kan anmäla någon arbetstagare).

 11. Se bild

  När du har fyllt i alla arbetstagaruppgifter ska du på sidan Uppgifter om byggarbetsplatsen välja knappen OK. Du kommer tillbaka till huvudvyn över byggarbetsplatser där du ser de byggarbetsplatser som du anmält.

 12. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka:

  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.
  • Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna sparas i 3 månader. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan.
Sidan har senast uppdaterats 22.2.2022