Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här ansöker du om FO-nummer och anmäler dig till Skatteförvaltningens register i MinSkatt

Som privatperson kan du grunda ett firmanamn eller inleda företagsverksamhet som jordbruksföretagare i MinSkatt. Du får ett FO-nummer och kan anmäla dig till Skatteförvaltningens register som är registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret.

Anvisningar för andra företagsformer

Så här använder du MinSkatt

  1. Under fliken Kunduppgifter ska du välja Inled företagsverksamhet.

  2. Välj först om företaget ska införas i registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret. Fortsätt därefter till följande fas som är Nya uppgifter.

  3. Ange företagets bransch i länken Välj bransch. Uppge också bokföringssättet, räkenskapsperioden och verksamhetens startdatum.

  4. Om du anmälde företaget i registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret, uppge här de tilläggsuppgifter som begärts. Till slut kan du välja, om din adress offentliggörs i webbtjänsten ytj.fi. När du har lämnat alla uppgifter ska du gå till följande fas som är Sammandrag.

  5. Kontrollera uppgifterna. Vid behov kan du korrigera uppgifterna via länken Redigera.

  6. När alla uppgifter är rätt ska du skicka ansökan.

  7. När företaget har registrerats får du ett brev i MinSkatt. När du loggar in i MinSkatt ser du FO-numret på fliken Kunduppgifter under ditt namn.

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2020