Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här ser du i MinSkatt om din skatteåterbäring har använts till att betala dina skatter

Om du sedan tidigare har obetalade skatter eller skatter som förfaller till betalning efter att din beskattning slutförts, används din skatteåterbäring till att betala dina skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer. För organisationer används skatteåterbäringen från och med dagen då beskattningen slutförs till och med den 18:e dagen i månaden som följer.

Information om användningen av skatteåterbäringen visas i MinSkatt genast när din skatteåterbäring har använts till att betala skatter.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. I punkten Betalningssituation ska du välja länken Betalningar och återbäringar.

 2. Om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter hittar du information om användningen så här: I tabellen Betalningar och återbäringar som använts för skatter och där i kolumnen Användning av en betalning eller återbäring ska du välja länken Uppgifter om användning.

 3. I den vy som öppnas ser du på fliken Användning för skatteslag i kolumnen Skatteslag de skatter till vilka din skatteåterbäring har använts.

  I kolumnen Belopp som använts ser du det belopp av återbäringen som har använts till att betala skatter.

 4. Genom att välja fliken Detaljerade uppgifter ser du närmare uppgifter om användningen av din skatteåterbäring.

  När du väljer länken i kolumnen Period kan du granska skatteperiodens transaktioner.

Användning av skatteåterbäring till skulder i utsökning

Om du vill kontrollera om din skatteåterbäring har använts till skulder i utsökning ska du göra så här:

 1. Gå i MinSkatt till sektionen Inkomstskatt för personer och välj där länken Alla skatteår.
 2. Välj länken Visa uppgifter om alla skatteår.
 3. Välj länken Skatteår 2022.
 4. Välj länken Periodens transaktioner.
 5. Om din skatteåterbäring har överförts till utsökningen visas transaktionen i tabellen som "Överföring av återbäring (utsökning)".
Sidan har senast uppdaterats 23.2.2023