Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här lämnar du skattedeklarationen för den särskilda ordningen för moms i MinSkatt

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster).

 1. Se bild

  Du är på fliken Egna skatteslag där du ser de särskilda ordningar i vilka du är registrerad. Välj länken Lämna en deklaration för den särskilda ordningen för moms vid den särskilda ordning vars deklaration du ska lämna.

 2. Se bild

  Välj Deklarera vid den period för vilken du vill lämna en deklaration. Om skatteperioden till exempel är 1.7–30.9 ska du välja perioden 30.9.2021.

 3. Se bild

  Du är i den första fasen av deklarationen som är Basuppgifter.

  • Om det under skatteperioden inte har funnits försäljningar eller korrigeringar i de tidigare skatteperiodernas deklarationer (dvs. du lämnar in en s.k. nolldeklaration), svara "Nej" på frågan "Deklarerar du försäljningsuppgifter som gäller den särskilda ordningen för moms?" Om du lämnar in en nolldeklaration kan du gå direkt till fasen Förhandsgranska och skicka.
  • Välj deklarationssätt. Om du lämnar uppgifterna genom att ange dem land-för-land i deklarationen, gå till följande fas som i unionsordningen är Försäljningar från Finland. I de andra ordningarna är fasen Uppgifter om försäljningar.
 4. Se bild

  Lämna uppgifterna i deklarationen för unionsordningen i punkten Försäljningar från Finland (i deklarationen för de andra ordningarna i punkten Uppgifter om försäljningar) separat till varje konsumtionsmedlemsstat.

  • Om du lämnar uppgifter om unionsordningen ska du som försäljningstyp välja antingen en tjänst eller en vara.
  • Ange dessutom den tillämpade skattesatsen (allmän eller reducerad), skattesatsen i procent, skattegrunden och skattebeloppet.
  • Konsumtionsmedlemsstatens skattesats tillämpas på försäljning som omfattas av den särskilda ordningen. Kontrollera skattesatserna i Europeiska kommissionens databas.
 5. Se bild

  Om du lämnar in en skattedeklaration i unionsordningen är följande fas Försäljningar från andra EU-länder.

  • Ange i denna punkt försäljningar av tjänster från ett fast driftställe i ett annat EU-land samt varuförsäljningar från ett annat EU-land.
 6. Se bild

  Följande fas i deklarationerna för alla särskilda ordningar är Korrigeringar av uppgifter. I den här fasen kan du korrigera uppgifter som gäller tidigare skatteperioder.

 7. Se bild

  Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  • Kontrollera i synnerhet uppgifterna om det skattebelopp som ska betalas innan du skickar dem. Skatten ska alltid betalas till det belopp som den har deklarerats även om skatten felaktigt har deklarerats till exempel till ett för stort belopp.

  Vid behov kan du ännu redigera uppgifterna med knappen Redigera. När alla uppgifter i momsdeklarationen är rätt ska du välja Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021