Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Så här lämnar du en gåvoskattedeklaration i MinSkatt

Den person som får gåvan lämnar gåvoskattedeklarationen. Vårdnadshavaren lämnar gåvoskattedeklarationen för sitt minderårigt barn.

Du kan sköta ärenden också på någon annans vägnar om du har fått Suomi.fi-fullmakten Hantering av skatteärenden av gåvotagaren. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här

 1. Välj fliken Skatteärenden.

 2. Välj i punkten Gåvoskatt länken Gåvoskattedeklaration.

 3. Deklarationen består av 5 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.

  Fasen Mottagare och givare:

  • Besvara de nödvändiga frågorna genom att välja rätt alternativ.
  • Ange också gåvogivarens boningsstat, FO-nummer eller personbeteckning och namn
  • Om gåvogivarens boningsort inte är Finland och hen inte har finsk personbeteckning eller finskt FO-nummer ska du ange gåvogivarens födelsedatum.
 4. Fasen Uppgifter om gåvan:

  • Välj knappen Lägg till en ny tillgång.
  • Välj i listan vilken förmögenhet du har fått. Ange sedan de uppgifter som begärs. Välj till sist knappen OK.
  • Om du yrkar på skattelättnad vid generationsväxling ska du bekräfta att villkoren för den uppfylls. När går det att få gåvoskattelättnad vid generationsväxling?
 5. Fasen Förbehållna rätter:

  Välj Ja om exempelvis besittningsrätten till tillgångarna bevaras hos gåvogivaren och inte övergår till dig. Ange de uppgifter som begärs om de förbehållna rätterna.

 6. Fasen Övriga redogörelser:

  • Ange om du av samma gåvogivare inom 3 år har fått andra gåvor vars värde understiger 5 000 euro och av vilka du inte har lämnat en separat gåvoskattedeklaration.
  • Ange också om du yrkar på att ett förhandsavgörande som du eller gåvogivaren fått ska tillämpas vid gåvobeskattningen.
 7. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna stämmer. Välj till sist knappen Skicka.

Du får ett gåvoskattebeslut – betala gåvoskatten

När gåvoskattedeklarationen behandlats får du ett gåvoskattebeslut. Behandlingen av deklarationen tar i genomsnitt 6–12 månader men i vissa fall kan du få beslutet inom några dagar eller veckor.

Gåvoskattebeslutet kommer till MinSkatt, och du kan betala gåvoskatten via MinSkatt. Om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga valt enbart elektronisk kommunikation, får du beslutet också per post. Som bilaga till beslutet får du en giroblankett där uppgifterna för betalningen finns.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021