Så här lämnar du en gåvoskattedeklaration i MinSkatt

Den person som får gåvan lämnar gåvoskattedeklarationen. Vårdnadshavaren lämnar gåvoskattedeklarationen för sitt minderårigt barn.

Du kan sköta ärenden också på någon annans vägnar om du har fått Suomi.fi-fullmakten Hantering av skatteärenden av gåvotagaren. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här

 1. Se bild

  Välj fliken Alla skatteslag.

 2. Se bild

  Välj i punkten Gåvoskatt länken Gåvoskattedeklaration.

 3. Se bild

  Deklarationen består av 5 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.

  Fasen Mottagare och givare:

  • Besvara de nödvändiga frågorna genom att välja rätt alternativ.
  • Ange också gåvogivarens boningsstat, FO-nummer eller personbeteckning och namn
  • Om gåvogivarens boningsort inte är Finland och hen inte har finsk personbeteckning eller finskt FO-nummer ska du ange gåvogivarens födelsedatum.
 4. Se bild

  Fasen Uppgifter om gåvan:

  • Välj knappen Lägg till en ny tillgång.
  • Välj i listan vilken förmögenhet du har fått. Ange sedan de uppgifter som begärs. Välj till sist knappen OK.
  • Om du yrkar på skattelättnad vid generationsväxling ska du bekräfta att villkoren för den uppfylls. När går det att få gåvoskattelättnad vid generationsväxling?
 5. Se bild

  Fasen Förbehållna rätter:

  Välj Ja om exempelvis besittningsrätten till tillgångarna bevaras hos gåvogivaren och inte övergår till dig. Ange de uppgifter som begärs om de förbehållna rätterna.

 6. Se bild

  Fasen Övriga redogörelser:

  • Ange om du av samma gåvogivare inom 3 år har fått andra gåvor vars värde understiger 5 000 euro och av vilka du inte har lämnat en separat gåvoskattedeklaration.
  • Ange också om du yrkar på att ett förhandsavgörande som du eller gåvogivaren fått ska tillämpas vid gåvobeskattningen.
 7. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna stämmer. Välj till sist knappen Skicka.

Du får ett gåvoskattebeslut – betala gåvoskatten

När gåvoskattedeklarationen behandlats får du ett gåvoskattebeslut. Behandlingen av deklarationen tar i genomsnitt 6–12 månader men i vissa fall kan du få beslutet inom några dagar eller veckor.

Gåvoskattebeslutet kommer till MinSkatt, och du kan betala gåvoskatten via MinSkatt. Om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga valt enbart elektronisk kommunikation, får du beslutet också per post. Som bilaga till beslutet får du en giroblankett där uppgifterna för betalningen finns.