Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här lämnar du en momsdeklaration för skogsägare i MinSkatt

Du behöver inte lämna en momsdeklaration om alla följande punkter stämmer överens med din situation:

 • du har inget att deklarera för skatteåret, såsom till exempel virkesförsäljning eller moms som ska dras av
 • din skatteperiod är ett kalenderår
 • skogsbruk är den enda momspliktiga verksamheten som du bedriver – alltså du idkar inte till exempel jordbruk eller näringsverksamhet.

I övriga fall ska du lämna momsdeklarationen senast 28.2.

Om du lämnar momsdeklarationen för skogsbruk i sammanslutningens eller dödsboets namn i MinSkatt, behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här

 1. Se bild

  Du är på fliken Egna skatteslag. I sektionen Moms ska du välja länken Lämna en momsdeklaration.

 2. Se bild

  Välj länken Deklarera vid den skattperiod för vilken du vill lämna en deklaration. Exempel: Om din skatteperiod är ett år ska du välja den period som går ut 31.12.2022.

  På listan ser du de skatteperioder som gått ut. Om du vill lämna en deklaration för innevarande eller kommande skatteperiod får du fram flera perioder genom att klicka på länken Kommande perioder.

  Endast en momsdeklaration kan lämnas för en period.

 3. Se bild

  Fasen Deklarationens uppgifter:

  Punkten Ingen verksamhet under skatteperioden: Du behöver inte iaktta denna punkt.

  Momsbeskattning enligt kontantprincipen:
  Standardinställningen är att du inte redovisar moms enligt kontantprincipen under den innevarande räkenskapsperioden. I den här punkten behöver skogsbruksidkare inte ändra någonting.

 4. Se bild

  Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna: Ange momsen på försäljningen av varor och tjänster i de rätta punkterna enligt skattesatsen.

 5. Se bild

  Moms på inköp och import: Ange momserna i de rätta punkterna.

 6. Se bild

  Moms som ska dras av: Ange den moms som ingår i de varor och tjänster som du köpt för din momspliktiga verksamhet.

  Om du enbart idkar skogsbruk behöver du inte iaktta frågan om lättnad vid den nedre gränsen och kan lämna Nej som svar.

 7. Se bild

  Försäljningar, inköp och importer: Ange uppgifterna i de rätta punkterna.

 8. Se bild

  Kontaktuppgifter för en person som kan ge ytterligare information: I punkten visas dina egna kontaktuppgifter om Skatteförvaltningen har dem. Om någon annan lämnar ytterligare information om deklarationen ska du ange hens kontaktuppgifter.

 9. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka:

  • Kontrollera uppgifterna i momsdeklarationen. Vid behov kan du ännu redigera uppgifterna via länken Redigera.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka.

Momsdeklarationen ska lämnas elektroniskt

Du kan endast deklarera på pappersblanketten Deklaration av skatter på eget initiativ (blankett 4001r) av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Du kan betala momsen via MinSkatt

Anvisningar om betalningen av momsen

Så här betalar du skatter i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023