Så här lämnar du en momsdeklaration för skogsägare i MinSkatt

  1. Välj länken "Alla funktioner" på MinSkatts ingångssida.

  2. Välj länken "Skatter på eget initiativ" under rubriken "Deklarationer".

  3. Klicka på "Välj period" vid punkten för moms.

  4. Välj "Deklarera" vid den period för vilken du vill lämna en deklaration.

  5. Du behöver inte lämna en momsdeklaration om du inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller avdragbar moms). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver annan momspliktig verksamhet utöver skogsbruk, såsom jordbruk eller näringsverksamhet. När du lämnar en momsdeklaration kan du alltså alltid hoppa över punkten "Ingen verksamhet under skatteperioden".

  6. "Momsbeskattning enligt kontantprincipen" har som förvalt värde att du inte redovisar moms enligt kontantprincipen under innevarande räkenskapsperiod. Här behöver skogsbruksidkare inte göra någon ändring.

  7. Fyll i de uppgifter som behövs om försäljningar och/eller inköp på deklarationen.

  8. Frågan om lättnad vid den nedre gränsen, som finns under rubriken "Moms som ska dras av", gäller inte dem som enbart bedriver skogsbruk. Här behöver du inte göra någon ändring.

  9. Lämna avslutningsvis kontaktuppgifterna för den person som kan ge tilläggsuppgifter. Välj antingen dina egna kontaktuppgifter eller fyll i någon annans kontaktuppgifter.

  10. Klicka på "Skicka" när din deklaration är klar. Du får en bekräftelse när deklarationen har mottagits.

Momsdeklarationen ska lämnas elektroniskt

Du kan endast deklarera på pappersblanketten Deklaration av skatter på eget initiativ (blankett 4001r) av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).