Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Statistik och statistikdatabasen

Skatteförvaltningen producerar mångsidig statistisk.

Statistik som uppstår vid verkställandet av beskattningen utgör utmärkt bakgrundsmaterial för journalister, forskare och andra intresserade.

Skatteintag

År 2022 samlade Skatteförvaltningen in sammanlagt 81,4 miljarder euro i skatter

Det samlades in sammanlagt 75,6 miljarder euro under 2021.

Visuell bild av statistikdatabasen

Statistikdatabasen

Den offentliga statistikdatabasen som Skatteförvaltningen har utarbetat i samarbete med Statistikcentralen kan användas för att göra mångsidiga sökningar i skattestatistiken.

Skatteintäkternas utveckling

Förutom i statistikdatabasen kan du också följa med utvecklingen av skatteintäkterna i en årsöversikt, som uppdateras varje månad.

Statistik över privatpersoners inkomstskatter

Statistik separat för varje skatteår över privatpersoners inkomster, avdrag, inkomstskatter, kvarskatter, skatteåterbäringar, resekostnadsersättningar och naturaförmåner.

Statistik över samfundskundernas inkomstskatter

Statistik över samfundskundernas inkomster, inkomstskatter, kvarskatter och skatteåterbäringar per skatteår.

Användning av skatteinkomster

Skattetagarnas tjänster tillhandahåller öppen information om skattetagarnas skatteinkomster och skatterna på vilka inkomsterna baserar sig samt om andra utdelningsgrunder.

Tjänster för skattetagare

Sidan har senast uppdaterats 19.5.2017