Så här korrigerar du anmälan om byggande eller tar bort anmälan

  1. Välj Anmälningar om byggande.

  2. Välj på fliken Anmälningar den anmälan som du vill korrigera eller ta bort: klicka på anmälans rubrik.

    Om det finns flera anmälningar ser du inte lika exakta uppgifter om anmälan som i bilden utan anmälningarna visas som en lista. Klicka då på anmälans rubrik.

  3. Välj Korrigera eller ta bort.

  4. Du får en fråga: Vill du radera anmälan? Om du vill korrigera anmälans uppgifter, svara Nej. Om du vill du ta bort anmälan, svara Ja. Flytta dig framåt med knappen Fortsätt.

  5. Gör de korrigeringar i anmälan som behövs och gå sedan till följande fas. Om du tar bort anmälan ska du gå direkt till följande fas. Observera att du också i det fall ska skicka anmälan för radering. Klicka på Fortsätt i de båda fallen.

  6. Skicka anmälan för korrigering eller radering med knappen Skicka.