Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Firmaföretagare och andra privatpersoner - Så här ansöker du i MinSkatt

Det minsta tilläggsförskottet för att komplettera skatterna är 170 euro. Belopp som är mindre än detta ska betalas som kvarskatt i samband med den slutliga beskattningen.

 1. Se bild

  Välj i sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Skattekort och förskottsskatt 2023 länken Tilläggsförskott och ändringarna i förskottsskatten för det föregående året.

 2. Se bild

  Du kan betala tilläggsförskottet på två olika sätt. Välj det alternativ som passar dig:

   1. Om du inte kan uppskatta beloppet av det tilläggsförskott som behövs ska du ange de faktiska inkomsterna och avdragen för hela året. Välj länken Uppge korrigerade inkomster och avdrag. Fyll i ansökan om skattekort och förskottsskatt färdig med hjälp av denna anvisning så räknar MinSkatt ut beloppet av den förskottsskatt som behövs: Så här ansöker du om förskottsskatt − personkund
   2. Om du kan uppskatta hur mycket mer skatt du ska betala kan du ansöka om tilläggsförskott för det belopp som du vill betala. Välj länken Uppge beloppet som ska betalas.
 3. Se bild

  Ansökan består av 2 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan.

  Fasen Uppgifter om ansökan:

  Ange tilläggsförskottsbeloppet och välj orsaken till tilläggsförskottet, till exempel hyresinkomst eller överlåtelsevinst.

  Ange också förfallodagen för januari. På tilläggsförskottet beräknas nedsatt dröjsmålsränta från och med den 1 februari.

 4. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja Redigera eller Föregående.

  När alla uppgifterna är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

 5. Du kan öppna beslutet om tilläggsförskott genast.

  Beslutet arkiveras i MinSkatt: Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt

  Du får anvisningar för betalning med beslutet. Du kan betala tilläggsförskottet direkt via MinSkatt eller i nätbanken med de betalningsuppgifter som du får med beslutet.

  Så här betalar du skatter i MinSkatt

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023