Så här granskar du använda betalningar och återbäringar i MinSkatt

 1. Du kan granska användningen av betalningar och återbäringar samt återbäringar som betalats till kunden genom att på MinSkatts ingångssida välja fliken Genomförda betalningar och återbäringar.

 2. I tabellen Betalningar och återbäringar har betalningar och återbäringar som använts till betalning av skatter, eller eventuella andra krediterande transaktioner specificerats.

  Med funktionen Filtrera kan du söka betalningar och återbäringar antingen enligt valuteringsdag eller enligt ursprunglig betalning eller återburet belopp.

  • Genom att klicka på länken Uppgifter om användning öppnas en närmare specifikation av hur betalningen har använts.
  • Välj Detaljerade uppgifter i sammandraget för att läsa närmare uppgifter om hur betalningen använts inom skatteslaget.
  • Genom att klicka på skatteperioden kan du granska skatteperiodens transaktioner.
 3. I tabellen Återbäringar som betalats till kunden specificeras de återbäringar som betalats till kunden.

  Under länken Uppgifter om återbäringen ser du vad återbäringen består av.