Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här granskar du betalningar och återbäringar i MinSkatt

  1. När du har loggat in i MinSkatt ska du på ingångssidan i punkten Betalningssituation välja länken Betalningar och återbäringar.

  2. I tabellen Betalningar och återbäringar som använts för skatter specificeras de inbetalningar och återbäringar som använts till att betala skatter samt andra eventuella krediterande transaktioner. Du ser en specifikation av hur inbetalningen har använts genom att välja länken Uppgifter om användning.

    Via knappen Transaktionssökning kan du söka transaktioner under en viss tidsperiod eller skatteperiod.

  3. I tabellen Återbäringar som betalats till kunden specificeras återbäringar som betalats ut till kunden enligt utbetalningsdagen. Du ser en specifikation av återbäringen genom att välja länken Uppgifter om återbäringen.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021