Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter
Inkomstregistret

Gränssnitten för sändning av uppgifter och laddningstjänsten fungerar långsamt. Vi beklagar de besvär som detta orsakar kunderna. Läs mer.

Inkomstregistret - nästa steg för det digitala samhället

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Hur förändrar inkomstregistret vårt sett att arbeta? Inkomstregistret.fi/blibekant

Projektfaser

 • 4.

  Ansök om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet

  1.11.–14.12.2018 Användningen av det tekniska gränssnittet kräver ansökan om behörighet samt beställning av certifikat.
 • 5.

  Inkomstregistret införs

  1.1.2019 Löneuppgifter anmäls till inkomstregistret. Från och med 2020 anmäls även uppgifter om pensioner och förmåner.
 • 6.

  De sista årsanmälningarna för år 2018

  Januari 2019
 • 7.

  Pensions- och förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret 1.1.2020

  1.1.2020