Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter
Inkomstregistret

Vad är inkomstregistret?

Vad är inkomstregistret? Ta del av grunderna för inkomstregistret med den här videon.

Projektfaser

 • 3.

  Befullmäktiga de personer som behövs för att använda inkomstregistret

  Hösten 2018 Inkomstregistret kan användas med rollerna.
 • 4.

  Ansök om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet

  1.11.–14.12.2018 Användningen av det tekniska gränssnittet kräver ansökan om behörighet samt beställning av certifikat.
 • 5.

  Inkomstregistret införs

  1.1.2019 Löneuppgifter anmäls till inkomstregistret. Från och med 2020 anmäls även uppgifter om pensioner och förmåner.
 • 6.

  De sista årsanmälningarna för år 2018

  Januari 2019