Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter
Inkomstregistret

Vad är inkomstregistret?

Vad är inkomstregistret? Ta del av grunderna för inkomstregistret med den här videon.

Projektfaser

 • 1.

  Lagen om inkomstdatasystemet träder i kraft

  16.1.2018
 • 2.

  Uppdatera namnteckningsrättigheter för företagar och samfund

  Våren 2018 Namnteckningsrättigheter måste uppdateras för att kunna befullmäktiga de personer som behövs.
 • 3.

  Befullmäktiga de personer som behövs för att använda inkomstregistret

  Hösten 2018 Inkomstregistret kan användas med rollerna.
 • 4.

  Inkomstregistret införs

  1.1.2019 Löneuppgifter anmäls till inkomstregistret. Från och med 2020 anmäls även uppgifter om pensioner och förmåner.