Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter
Inkomstregistret

Vanliga frågor om inkomstregistret

Vilka är inkomstregistrets användare?

Vilken typ av information innehåller inkomstregistret?

Vad är inkomstregistret?

Vad är inkomstregistret? Ta del av grunderna för inkomstregistret med den här videon.

Projektfaser

 • 1.

  Lagen om inkomstdatasystemet träder i kraft

  16.1.2018
 • 2.

  Uppdatera namnteckningsrättigheter för företagar och samfund

  Våren 2018 Namnteckningsrättigheter måste uppdateras för att kunna befullmäktiga de personer som behövs.
 • 3.

  Befullmäktiga de personer som behövs för att använda inkomstregistret

  Hösten 2018 Inkomstregistret kan användas med rollerna.
 • 4.

  Inkomstregistret införs

  1.1.2019 Löneuppgifter anmäls till inkomstregistret. Från och med 2020 anmäls även uppgifter om pensioner och förmåner.