Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter

Aktuellt

RSS-flödet om serviceavbrotten har publicerats.

Välkommen till Årsförändringar i inkomstregistret -webbseminarium 16.12 kl. 9 att lyssna på hurdana ändringar år 2022 medför i inkomstregistret. Webbseminariet har svensk textning.

Anmäl dig till evenemanget

Inkomstslag för löner är tresiffriga kodvärden. Inkomstslaget anger hurdan inkomst det är fråga om. Till exempel med inkomstslagen i 400-serien anmäls poster som ska dras av från lönen.

Läs mer om inkomstlag för löner