Inkomstregistret

Elektronisk databas över inkomstuppgifter
Inkomstregistret

Projektfaser

 • 6.

  De sista årsanmälningarna för år 2018

  Januari 2019
 • 7.

  År 2020 ökar antalet användare

  1.1.2020 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, Statistikcentralen, Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner), skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, kommunerna och samkommunerna, olycksfallsförsäkringscentralen, patientförsäkringscentralen och arbetarskyddsmyndigheten samt Landskapet Åland och dess myndigheter börjar använda informationen
 • 8.

  Pensions- och förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret 1.1.2021

  1.1.2021