Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här svarar du på en begäran om utredning i MinSkatt

I MinSkatt kan du besvara vissa utredningsbegäranden fritt formulerade. Andra begäranden om utredning ska du däremot besvara formbundet genom att komplettera den deklaration eller ansökan som du lämnat tidigare. I vissa situationer kan du välja på vilketdera sätt du besvarar utredningsbegäran.

MinSkatt ger dig automatiskt alternativen som är möjliga i din situation.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. Om du har fått en begäran om utredning visas den i MinSkatt som en anteckning under dina uppgifter. Välj fliken Uppgifter.

  Du kan svara på begäran om utredning när du klickar på länken Öppna begäran om utredning i punkten Svara på begäran om utredning.

 2. På sidan Utredningsbegäranden visas alla utredningsbegäranden, också de som du redan besvarat. Vid utredningsbegäranden som väntar på ditt svar står Svara.

  När du väljer Svara kommer du till en vy där du kan välja knappen Komplettering av deklarationen eller Fritt formulerat svar för att lämna ditt svar. De alternativ visas som är möjliga i din situation.

  När ett fritt formulerat svar är det enda alternativet kommer du direkt till det redan via länken Svara.

  Ett formbundet svar på begäran om utredning ska till exempel lämnas vid överlåtelse av bostadsaktier, fastighet eller annan egendom.

 3. Fritt formulerat svar:

  Skriv ditt svar i fältet som öppnas. Vid behov kan du ovanför fältet på nytt läsa brevet med begäran om utredning. Märk att om du redan har skrivit in text i fältet försvinner texten när du öppnar brevet.

  Du kan även bifoga bilagor till ditt svar via knappen Lägg till en fil. Bilagor är dock inte obligatoriska.

  Observera att du kan lägga till högst 10 bilagor och att de kan ha följande filformat: pdf, rtf, doc, jpeg, tiff och png. En fil kan vara högst 30 megabyte (MB). Vid behov kan du kombinera flera filer i samma bilaga för att få med alla nödvändiga dokument.

 4. Formbundet svar:

  Gå igenom alla faser i deklarationen och ange de uppgifter som vi bett om i brevet med begäran om utredning. Bifoga inte verifikationer eller fritt formulerade redogörelser till svaret.

 5. Gå sedan till fasen Förhandsgranska och skicka. Kontrollera uppgifterna och klicka på Skicka.

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2022