Så här svarar du på begäran om utredning i MinSkatt

Du kan ge ett fritt formulerat eller formbundet svar till en begäran om utredning i MinSkatt. När du loggar in i tjänsten erbjuder den dig det rätta alternativet.

Ge ett fritt formulerat svar till begäran om utredning

 1. Om du har fått en begäran om utredning, syns den under "Observera". Du hittar alla obesvarade och behandlade begäranden om utredning under fliken "Begäran om utredning".

 2. Klicka på "Svara" vid den begäran om utredning som du vill besvara.

 3. Skriv ditt svar i fältet som öppnas. Observera att du inte kan få svar på frågor som du skickar här.

  I den här vyn ovanför svarsfältet kan du också läsa brevet om utredningsbegäran på nytt.

 4. Du kan även lägga till bilagor till ditt svar genom att klicka på knappen "Lägg till en fil". Bilagor är dock inte obligatoriska.

 5. Skicka ditt svar när det är färdigt. Du får en bekräftelse på att sändningen lyckades.

  I punkten "Observera" syns länken inte längre efter att du har svarat på begäran om utredning. Ditt svar finns under flikarna Begäran om utredning och Vidtagna åtgärder.

Ge ett formbundet svar till begäran om utredning

Ett formbundet svar till begäran om utredning måste ges t.ex. om överlåtelse av bostadsaktier, en fastighet eller annan egendom.

Ge ett formbundet svar till begäran om utredning genom att komplettera uppgifterna i deklarationen. När du har kompletterat de uppgifter som behövs ska du granska dem och skicka deklarationen.

 1. Om du har fått en begäran om utredning, syns den under ”Observera”. Du hittar alla obesvarade och behandlade begäranden om utredning under fliken ”Utredningsbegäranden”.

 2. Välj ”Komplettera uppgifterna” och gå till deklarationen för att ange uppgifterna.

 3. Gå igenom alla punkter i deklarationen och ange de uppgifter som vi bett om i brevet om utredningsbegäran. 

 4. Öppna brevet genom att klicka på "Öppna (pdf)".

 5. Gå igenom alla faser och kontrollera att uppgifterna stämmer innan du skickar deklarationen.

 6. Bifoga inte verifikationer eller fritt formulerade redogörelser till svaret. Skatteförvaltningen antecknar uppgifterna i din förhandsifyllda skattedeklaration.

 7. Skicka slutligen den färdiga deklarationen.