Årsanmälan

Med årsanmälan lämnar företag och övriga prestationsbetalare årligen till Skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som de betalat.

Välj den årsanmälan du vill fylla i

En del av årsanmälningarna kan lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst i stället för i Lomake.fi.

Välj nedan den årsanmälan vars uppgifter du vill lämna. Du får anvisningar och information om alternativa kanaler för uppgiftslämnandet i samband med varje årsanmälningsblankett.

Årsanmälningar som kan lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst

Årsanmälningar som lämnas i andra kanaler

Årsanmälan lämnas inte längre till Skatteförvaltningen för följande uppgifter

Korrigera dock felaktiga uppgifter som du tidigare har lämnat på årsanmälningarna för dessa med en ersättande årsanmälan.

Årsanmälningarna kan också lämnas i tjänsten Ilmoitin.fi

Du kan lämna in årsanmälan som fil på Ilmoitin.fi. Ytterligare information i postbeskrivningarna för årsanmälningar.

Du kan deklarera och anmäla uppgifter också via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen. 

Årsanmälningar kan lämnas på någon annans vägnar utan fullmakt

Om du använder Skatteförvaltningens e-tjänst eller tjänsten Lomake.fi kan du lämna anmälan genom att logga in i tjänsten med personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt certifikatkort.

Ange på anmälan uppgifter om den årsanmälare på vars vägnar du sköter ärenden. Du behöver inte en separat fullmakt.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023