Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här ansöker du i MinSkatt om momsåterbäring från ett annat EU-land

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster).

 1. På ingångssidan ska du välja fliken Skatteärenden.

 2. Rulla neråt till punkten Återbäringsansökningar. Välj länken Återbäring av moms från andra EU-länder.

 3. Fyll i ansökans basuppgifter.

  Ansökningsperiodens startdatum är alltid månadens första dag och slutdatumet månadens sista dag. Om du vill ange en bransch utöver huvudbranschen ska du välja länken Lägg till en ny bransch.

  Välj till slut om du laddar fakturaspecifikationen som en fil eller om du lägger till fakturorna en åt gången i ansökan. Om du laddar fakturaspecifikationen som fil visas fakturauppgifterna färdigt ifyllda i följande fas.

  Gå till den följande fasen som är Specifikation av fakturor och importdokument.

 4. Lägg till specifikationer av fakturor och importdokument. Fyll i alla uppgifterna och tryck till sist på OK.

 5. Du kan lägga till nya fakturor och importdokument via länken Lägg till en ny specifikation. När du har lagt till alla specifikationer ska du gå vidare till fasen Tilläggsuppgifter och bilagor.

 6. Ange företagets kontaktuppgifter och uppgiften om bankförbindelsen. Om du är ett ombud ska du lägga till dina kontaktuppgifter. Lägg till bilagor enligt behov. Gå till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 7. Kontrollera uppgifterna i ansökan. Du kan korrigera uppgifter via länkarna Redigera som finns på sammandragssidan. Om uppgifterna i ansökan är rätt kan du skicka ansökan.

 8. 8. Observera, att du får två separata mottagningsbekräftelser på din ansökan. Den första bekräftelsen genast efter att du har skickat ansökan i MinSkatt. Och den andra egentliga bekräftelsen från det land där du har ansökt om återbäring.

  Du kan redigera ansökan så länge dess status är ”Har skickats". Om du har redigerat en ansökan som har statusen Har skickats, skickas endast den sista versionen av ansökan till mållandet.

 9. Du kan i MinSkatt följa upp hur din ansökan framskrider. Välj på ingångssidan sektionen Återbäring av moms från andra EU-länder och där länken Visa uppgifterna om ansökan om återbäring av moms.

  Du ser statusen på ansökan på fliken Ansökningar. Du får mer information om vad statusen innebär genom att föra musen på ordet som berättar om ansökans status.

  När du väljer datumlänken i början av raden kan du kontrollera behandlingsfasen för ansökan.

  Om mottagningsmeddelandet eller beslutet är i MinSkatt, visas den i punkten Ärendehistoria.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021