Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Måltidsersättning – kontrollera om du kan få avdraget

Du kan som kostnader för förvärvande av inkomst för dina dagliga resor dra av ett belopp som motsvarar måltidsersättningen (matpeng) om du arbetar inom byggbranschen, mark- och anläggningsbranschen eller skogsbranschen. Du beviljas avdraget om alla följande krav uppfylls:

 • Du är arbetstagare inom en specialbransch (byggnads-, jordbyggnads- och skogsbranschen) och du har inte en egentlig arbetsplats.
 • Din arbetsgivare har inte ordnat bespisning på det särskilda arbetsstället eller i dess närhet.
 • Din arbetsgivare har inte betalat måltidsersättning, dagtraktamente eller annan ersättning för måltiderna.
 • Det sammanlagda beloppet av alla kostnader för förvärvande av inkomst överstiger 750 euro.

Du kan i din skattedeklaration yrka på ett avdrag som motsvarar måltidsersättningsbeloppet. År 2023 var måltidsersättningen 12 euro per dag. Om arbetsdagens längd varit över 11 timmar, inklusive 2 matpauser, är måltidsersättningen 24 euro. Resetiden beräknas inte med i längden av arbetsdagen.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Så här deklarerar du i MinSkatt

 1. Välj i sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Skatteår 2023 länken Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen.

 2. Välj länken Korrigera.

 3. I den första fasen ser du dina egna uppgifter. Gå till fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 4. Kontrollera att de förhandsifyllda inkomsterna och avdragen är rätt.
  Gå till fasen Övriga avdrag.

 5. Välj Ja i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst.

  Sedan ska du i punkten Utgifter för förvärvande av löneinkomster välja knappen Öppna specifikation.

 6. Ange beloppet av måltidsersättningarna i punkten Ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor.

  När uppgifterna är rätt ska du välja OK.

 7. Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.
  • Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna bevaras i två veckor. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024