Så här ansöker du om förskottsskatt – anvisningar för företagare och personkunder

Anvisningen är avsedd för privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt för jordbruksföretagare.

Om din verksamhet är i liten skala och du också har till exempel löneinkomster, kan inkomsten av företagsverksamheten beaktas på skattekortet. Lämna en skattekortsansökan i MinSkatt.

Så här lämnar du en ansökan om förskottsskatt i MinSkatt

 1. Välj ”Skattekort och förskottsskatt” på ingångssidan i MinSkatt.

 2. Välj det skatteår under rubriken Förskottsskatt som du vill ansöka om förskottsskatt för eller ändra förskottsskatten för.

  Du kan ange uppgifter genom att välja "Ansök om förskottsskatt” eller ”Ändra förskottsskatten”.

 3. I den första fasen ser du de kunduppgifter som påverkar din beskattning. Gå till fas 2 "Förhandsifyllda inkomster och avdrag"

  Korrigera de förhandsifyllda uppgifterna om inkomsterna eller avdragen du angett tidigare har ändrats.

 4. Om du ansöker om förskottsskatt på basis av helt nya inkomster ska du deklarera dessa inkomster i fas 3 Övriga inkomster.

  Du kan deklarera exempelvis nya företagsinkomster, hyresinkomster eller vinster från överlåtelse av egendom.

  Inkomster av näringsverksamhet kan du till exempel deklarera genom att välja Ja i punkten "Företagsinkomster som omfattas av förskottsskatt".

  När du har angett uppgifterna ska du gå till fas 4 "Övriga avdrag" där du kan deklarera eventuella andra avdrag.

 5. Gå sedan till fas 5 "Leveranssätt". Du får ett nytt beslut om förskottsskatt till MinSkatt när din ansökan behandlats.

  Om din verksamhet är säsongbetonad kan du välja om du vill dela upp betalningsraterna för förskottsskatten endast för den tidsperiod då du har verksamhet.

 6. Gå till slut till fas 6 "Förhandsgranska och skicka”. Granska uppgifterna och skicka ansökan.

  Du ser förskottsskattebeslutet i MinSkatt när din ansökan har behandlats. Beslutet får du till postlådan i MinSkatt.

  Du får förskottsskattebeslutet och betalningsraterna också per post om du inte har valt att använda e-tjänsten Suomi.fi.