Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt– anvisningar för företagare och personkunder

Anvisningen är avsedd för privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag.

Om din verksamhet bedrivs i liten skala och du också har exempelvis löneinkomster, kan inkomsten av företagsverksamheten beaktas på skattekortet. Ansök om skattekort i MinSkatt.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Gör så här

 1. Välj i sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Skattekort och förskottsskatt 2024 länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Rulla sidan till punkten Förskottsskatt. Välj sedan vilket års förskottsskatt du vill ansöka om eller ändra.

  Välj den knapp vars text är antingen Ansök om förskottsskatt eller Ändra förskottsskatten beroende på om du redan har förskottsskatter för samma skatteår.

 3. Ansökan består av 6 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan. Fyll i nya eller ändrade uppgifter i de olika faserna av ansökan.

  Den första fasen är Bakgrundsinformation. I den här fasen ser du de av dina kunduppgifter som påverkar beskattningen.

 4. Fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag: Korrigera de förhandsifyllda uppgifterna om de inkomster eller avdrag har ändrats som du tidigare angett.

  Obs! Om du arbetar för en utländsk arbetsgivare och ansöker om förskottsskatt på lön ska du inte ändra löneuppgifterna i den här fasen utan gå direkt till fasen Övriga inkomster.

 5. Fasen Övriga inkomster: Om du ansöker om förskottsskatt på basis av helt nya inkomster ska du ange sådana inkomster i denna fas.

  Du kan ange exempelvis nya företagsinkomster, hyresinkomster eller vinster från överlåtelse av egendom.

  Till exempel inkomster av näringsverksamhet kan du ange genom att i punkten Företagsinkomster som omfattas av förskottsskatt välja alternativet Ja.

  Om du ansöker om förskottsskatt på lön ska du rulla till slutet av sidan och välja länken Visa mera. I punkten Övriga inkomster som omfattas av förskottsskatt ska du välja länken Ja. Ange lönen i punkten Löner som omfattas av förskottsskatt och för vilka sjukvårds- eller dagpenningspremie påförs.

 6. Fasen Övriga avdrag: Du kan ange eventuella övriga avdrag.

 7. Fasen Leveranssätt: Du får ett nytt beslut om förskottsskatt i MinSkatt när din ansökan behandlats.

  Om din verksamhet är säsongbetonad kan du välja om du vill fördela betalningsraterna för förskottsskatten endast till den tidsperiod då du har verksamhet.

 8. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja Redigera eller Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifterna senare ska du välja Spara som halvfärdig. Uppgifterna bevaras i en månad. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna förrän du skickat dem.

  När alla uppgifterna är rätt ska du välja Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

 9. Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande när ditt beslut om förskottsskatt är i MinSkatt. Om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du beslutet per post.

  Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt

   

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024