Skatteförvaltningen

Största delen av skatterna och avgifterna av skattenatur insamlas av Skatteförvaltningen.

En föregripande handledning, god service och en trovärdig skatteövervakning tryggar skatteinkomsternas inflöde till så fullt belopp som möjligt.

Video: Är beskattning eländigt, tråkigt och byråkratiskt?

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken