Skatteförvaltningen

Största delen av skatterna och avgifterna av skattenatur insamlas av Skatteförvaltningen.

En föregripande handledning, god service och en trovärdig skatteövervakning tryggar skatteinkomsternas inflöde till så fullt belopp som möjligt.