Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens enheter

Beskattningsenheten sköter kundernas beskattning smidigt, högklassigt och enhetligt i alla omständigheter.

Kundrelationsenheten styr och leder den kundinriktade verksamheten på hela Skatteförvaltningens nivå.

Produkthanteringsenheten producerar effektivt sådana produkter till både externa och interna kunder som överskrider deras förväntningar och stöder deras verksamhet.

Förvaltningsenheten svarar för uppgifter inom personalförvaltning, ekonomiförvaltning och allmän förvaltning.

Stabs- och rättsenheten svarar för stabsuppgifter och för förberedandet och föredragandet av generaldirektörens beslut.

Kommunikationsenheten svarar för Skatteförvaltningens kommunikation på koncernnivå, e-tjänster och språktjänster.

Enheten för intern revision bedömer om Skatteförvaltningens interna revision är tillräcklig genom att granska alla Skatteförvaltningens funktioner.

Säkerhets- och riskhanteringsenheten svarar för ärenden som gäller Skatteförvaltningens säkerhet och riskhantering.

Enheten för utredning av grå ekonomi producerar information om grå ekonomi och utarbetar utredningar om företag och samfund för andra myndigheter.

Inkomstregisterenhet driver inkomstregistret och är ansvarig myndighet.

Organ som fungerar oberoende av Skatteförvaltningen Centralskattenämnden, som meddelar förhandsavgöranden, Skatterättelsenämnden, som behandlar begäran om omprövningar samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, som bevakar skattetagarnas rätt vid beskattningen och vid sådant ändringssökande som gäller beskattningen.

Sidan har senast uppdaterats 6.4.2021