Skatteförvaltningen

Skatteintäkterna utgör den offentliga ekonomins viktigaste inkomstkälla.

Om beskattningen i Finland bestäms i Riksdagen, i Europeiska unionen och i kommunerna. Beskattningen regleras av skattelagar, som förbereds i finansministeriet och antas av Riksdagen.

Skatteförvaltningen står under finansministeriet. Skatteförvaltningen samlar in ungefär 95 % av skatter och avgifter av skattenatur. Vid sidan om skatteförvaltningen samlas skatter och av gifter in av Tull samt av Traficom.

En föregripande handledning, god service och en trovärdig skatteövervakning tryggar skatteinkomsternas inflöde till så fullt belopp som möjligt.