Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anvisning för ifyllande av punktskattedeklaration

Med hjälp av denna anvisning kan du lämna in en punktskattedeklaration för företaget.

Inom punktbeskattningen ska skattskyldiga regelbundet lämna in en skattedeklaration för varje skatteperiod, även om företaget avbrutit sin verksamhet. Med avbruten verksamhet avses att företaget inte bedrivit någon punktskattepliktig verksamhet under skatteperioden. 

Deklarera i MinSkatt

Lämna punktskattedeklaration i MinSkatt. Pappersblanketter kan endast användas av någon särskild orsak, till exempel om det inte är möjligt att deklarera elektroniskt på grund av ett tekniskt hinder. Länkar till blanketterna finns i slutet av sidan. 

Läs också: Så här ger du fullmakt för att sköta skatteärenden

Så här hittar du punktskattedeklarationen i MinSkatt

Logga in i MinSkatt (öppnas i ett nytt fönster)

  1. Välj fliken Skatteärenden.

  2. Rulla till sektionen Punktskatter och välj där länken Funktioner som gäller punktskatter

  3. Välj i punkten Punktskattedeklarationer den punktskatt som deklarationen gäller.

  4. Välj länken Deklarera vid den skatteperiod för vilken du vill lämna deklarationen.

Anvisning för ifyllande av deklarationen

Inom punktbeskattningen ska skattskyldiga regelbundet lämna in en skattedeklaration för varje skatteperiod, även om företaget avbrutit sin verksamhet tillfälligt helt.

Om du är regelbundet skattskyldig inom punktbeskattningen och ditt företag inte har någon punktskattepliktig verksamhet under skatteperioden, ska du ange det på följande sätt:

  • I MinSkatt: Välj ”Ingen verksamhet under skatteperioden”.
  • Med pappersblankett: Välj ”Inget att deklarera”.

Avbruten verksamhet kan deklareras 6 månader på förhand. Lämna en separat deklaration för varje skatteperiod.

Obs! Lämna inte en deklaration med ingen verksamhet, om ditt företag till exempel tar emot, flyttar, förädlar eller använder produkter under systemet för tillfällig skattefrihet. Även om skatten som ska betalas är 0 euro, är det i dessa fall inte fråga om avbruten verksamhet.

Om du deklarerar punktskattens uppgifter med pappersblankett ska du ange numret på skatteperioden enligt följande:

  • Om skatteperioden är en månad, ange månadens nummer som skatteperiod (1–12). Exempel: Om du lämnar uppgifter för mars, ange 3 som skatteperiod.
  • Om skatteperioden är ett kvartal, ange skatteperioden som ett nummer (1, 2, 3 eller 4). Exempel: Om du lämnar uppgifter om det andra kvartalet (april–juni), ange 2 som skatteperiod.
  • Om skatteperioden är ett kalenderår, lämna punkten tom.

Ange dessutom året för skatteperioden med fyra siffror.

I punktskattedeklarationen ska du ange uppgifter för att fastställa rätt skattebelopp samt uppgifter enligt produktgrupp för skattefria leveranser och skattefri användning. Uppgifter om produktmängd anges med två decimalers exakthet, utan att ta med de överskjutande delarna. Decimaler anges dock inte om det är fråga om tobaksprodukter, avfall, gruvmineraler eller stenkol.

Ange att det lämnats en eller flera förhandsanmälningar om produkterna.

I MinSkatt välj den förhandsanmälan eller de förhandsanmälningarna som gäller produkterna och som tagits emot under skatteperioder.

Om du deklarerar punktskattens uppgifter med pappersblankett ska du ange punktskattenumret som du fått på basis av förhandsanmälan. Du kan vid behov ange på samma blankett flera punktskattenummer.

MinSkatt räknar ut den slutliga punktskatten för skatteperioder när du har fyllt i produktgruppernas uppgifter.

Om du deklarerar uppgifterna med pappersblankett ska du först räkna ihop skatterna för varje produktgrupp. Räkna efter det ihop skatterna för de olika produktgrupperna.

Från och med skatteperioderna år 2021 är det inte längre möjligt att deklarera punktskatteavdrag med punktskattedeklarationer. Däremot ska man ansökan om återbäring av punktskatt. Återbäringen ansöks med en separat återbäringsansökan. Återbäringen fås på motsvarande sätt som man tidigare fick avdrag: villkoren och beloppen har inte ändrats. Läs mer om ansökan om återbäring av punktskatt.

Korrigering av anmälan

Sidan har senast uppdaterats 22.9.2023