Så här kopierar du anmälan om byggande i MinSkatt som underlag för en ny anmälan

  1. Välj Anmälningar om byggande.

  2. Välj Kopiera en tidigare anmälan som underlag.

  3. Klicka på Välj vid den anmälan som du vill använda som grund för en ny anmälan.

  4. Om du får en lista över skatteperioder ska du välja den skatteperiod för vilken du nu vill lämna anmälan.

  5. Fyll i anmälan på normalt sätt. Observera att på vissa punkter i anmälan ska du svara på nytt även om uppgiften inte hade ändrats. Kom även ihåg att skicka anmälan.